Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis
Straipsniai
Giedrė Genevičiūtė-Janonienė
Auksė Endriulaitienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2579
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbuotojų asmenybės bruožai
transformacinis vadovavimo stilius
darbo motyvacija
įsipareigojimas organizacijai

Kaip cituoti

Genevičiūtė-Janonienė G., & Endriulaitienė A. (2010). Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis. Psichologija, 41, 50-67. https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2579

Santrauka

Tyrimu siekta nustatyti darbuotojų asmenybės bruožų ir subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajas su darbo motyvacija bei įsipareigojimu organizacijai ir sudaryti šių kintamųjų sąveikos modelį. Tyrime dalyvavo 462 Lietuvoje dirbantys skirtingų įvairaus dydžio ir paskirties organizacijų darbuotojai. Tyrimo rezultatai parodė, kad kuo labiau darbuotojai pasižymi ekstraversija, sąmoningumu ar sutariamumu, tuo stipresnė jų motyvacija dirbti, tačiau kuo labiau moterys pasižymi neurotizmu, tuo menkiau jos motyvuotos dirbti, nors vyrų neurotizmo bruožas nėra susijęs su darbo motyvacija. Taip pat nustatyta, kad kuo labiau darbuotojai pasižymi sąmoningumu ar sutariamumu, tuo tvirčiau yra įsipareigoję organizacijai. Kuo labiau vyrai pasižymi ekstraversijos bruožu, tuo stipriau yra įsipareigoję organizacijai, nors moterų ekstraversijos bruožas nėra susijęs su įsipareigojimu organizacijai. Tačiau didėjant moterų neurotizmo bruožo išreikštumui, menkėja jų įsipareigojimas organizacijai. Jei darbuotojai savo vadovo vadovavimo stilių vertina kaip labiau transformacinį, jie yra labiau motyvuoti ir įsipareigoję organizacijai. Darbuotojai yra labiau įsipareigoję organizacijai esant aukštesniam darbo motyvacijos lygiui. Be to, nustatyta, kad vyrų sutariamumo bruožas tiesiogiai prognozuoja jų darbo motyvaciją ir įsipareigojimą organizacijai, o vyrų ekstraversijos bruožas ir moterų sąmoningumo bruožas padeda numatyti jų įsipareigojimą organizacijai per tarpinį kintamąjį – darbo motyvaciją. Transformacinis vadovavimo stilius tiesiogiai prognozuoja tiek tirtų darbuotojų darbo motyvaciją, tiek įsipareigojimą organizacijai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.