Motinos ir kūdikio sąveikos korekcijos, pagrįstos vaizdo analizės metodu, poveikis dvimečių elgesio sunkumams
Straipsniai
Lina Kalinauskienė
Danguolė Čekuolienė
Inna Kusakovskaja
Vaida Kiltanavičiūtė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2586
PDF

Reikšminiai žodžiai

motinos jautrumas kūdikio signalams
vaikų elgesio sunkumai
motinos ir kūdikio sąveikų korekcija
vaizdo analizės metodas

Kaip cituoti

Kalinauskienė L., Čekuolienė D., Kusakovskaja I., & Kiltanavičiūtė V. (2009). Motinos ir kūdikio sąveikos korekcijos, pagrįstos vaizdo analizės metodu, poveikis dvimečių elgesio sunkumams. Psichologija, 40, 53-65. https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2586

Santrauka

Tyrimo tikslas: motinos ir kūdikio sąveikos korekcijos (VIPP, Juffer et al., 2008) rezultatų įvertinimas, kai vaikams sukako dveji metai. 
Tyrimo planas: korekcijos (VIPP) poveikis buvo įvertintas N = 85 imtyje. Palyginti vaikų elgesio sunkumų korekcijoje dalyvavusių nejautrių kūdikio signalams motinų (N = 21), korekcijoje nedalyvavusių nejautrių (N = 21) ir jautrių (N = 43) motinų grupių įverčiai. 
Metodai: M. Ainsworth „Motinos jautrumo kūdikio signalams skalė“, vaikų elgesio sunkumai įvertinti CBCL/1 1½-5 skale (Achenbach and Rescorla, 2000).
Rezultatai: VIPP korekcija neturėjo reikšmingos įtakos dvejų metų vaikų elgesio sunkumams. Nė vienoje iš tiriamų grupių nenustatyta reikšmingo motinos jautrumo kūdikio signalams ir vaikų elgesio vėlesnių problemų ryšio. Nejautrių nedalyvavusių korekcijoje motinų grupėje jų kasdienio streso, susijusio su vaiko priežiūra, dažnumas ir intensyvumas yra reikšmingai susijęs su vėlesniais vaikų elgesio sunkumais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai