Papildomų objektų įtaka stimulo ilgio ir kampo dydžio suvokimui
Straipsniai
Algis Bertulis
Aleksandr Bulatov
Arūnas Bielevičius
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2606
PDF

Reikšminiai žodžiai

tiesumo, stataus kampo ir ilgio iliuzijos
papildomi šalia esantys objektai
lokalioji integracija
svorio centro postūmis

Kaip cituoti

Bertulis A., Bulatov A., & Bielevičius A. (2008). Papildomų objektų įtaka stimulo ilgio ir kampo dydžio suvokimui. Psichologija, 38, 29-39. https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2606

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašomi eksperimentai, kuriuose stebėtojų prašoma pastumti vieną iš trijų pagrindinių stimulo dėmelių į vietą, tenkinančią reikalavimą: 1) trys dėmelės išsirikiuoja viena linija arba 2) išsidėsto stačiu kampu, arba 3) abu Brentano tipo iliuzinės figūros intervalai tampa vienodo ilgio. Suvokimo klaidų dydis matuojamas kaip atstumo tarp dėmelių ir šalia jų esančių papildomų objektų funkcijos. Gautos šių objektų sukeliamų skirtingų geometrinių iliuzijų kiekybinės charakteristikos. Eksperimentų duomenys interpretuojami, remiantis lokalios jaudinimų integracijos ir svorio centro postūmio samprata. Pasiūlytos atitinkamos analitinės funkcijos gana tiksliai aproksimuoja eksperimentines kreives. Išskaičiuotieji erdviniai lokaliosios integracijos parametrai yra tiesiškai susiję su bendruoju stimulo dydžiu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.