Su atsaku susiję veiksniai reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą užduotyse
Straipsniai
R. Sokolova
O. Rukšėnas
B. Burle
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2013.1.2622
PDF

Reikšminiai žodžiai

reakcijos laikas
stimulo įjungimas
stimulo išjungimas

Kaip cituoti

Sokolova R., Rukšėnas O. ir Burle B. (2013) „Su atsaku susiję veiksniai reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą užduotyse“, Psichologija, 480, p. 79-89. doi: 10.15388/Psichol.2013.1.2622.

Santrauka

Pasak V. Di Lollo ir bendraautorių (2000), reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą skirtumai yra susiję su atsako slopinimu. Pirmajame eksperimente elektromiografijos metodu tyrėme, ar abi reakcijos laiko dalys – priešmotorinė ir motorinė – yra veikiamos užduoties. Antrajame eksperimente siekėme išsiaiškinti, kaip kiti su atsaku susiję veiksniai, pavyzdžiui, atsako tipas, galėtų veikti šiuos reakcijos laiko skirtumus. Pirmajame eksperimente dalyvavo vienuolika 29 ± 4,6 metų asmenų (šešios moterys ir penki vyrai), kurie atliko reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą užduotis, tuo pačiu metu buvo registruojamas atsake dalyvaujančio raumens aktyvumas. Antrajame eksperimente, kuriame naudojome du atsako tipus, dalyvavo šešiolika 21,6 ± 1,5 metų žmonių (aštuonios moterys ir aštuoni vyrai). Rezultatai parodė, kad reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą skirtumai nepriklauso nuo atsako tipo, be to, šie skirtumai buvo susiję tik su priešmotorine reakcijos laiko dalimi.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.