Skirtingų grupių vairuotojų savižina vertinamo rizikingo vairavimo ir asmenybės bruožų sąsajos
Straipsniai
A. Endriulaitienė
L. Šeibokaitė
R. Markšaitytė
K. Žardeckaitė-Matulaitienė
A. Pranckevičienė
A. Stelmokienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2013.1.2628
PDF

Reikšminiai žodžiai

penki didieji asmenybės bruožai
subjektyviai vertinamas rizikingas vairavimas
pradedantieji, jauni, patyrę ir profesionalūs vairuotojai

Kaip cituoti

Endriulaitienė A., Šeibokaitė L., Markšaitytė R., Žardeckaitė-Matulaitienė K., Pranckevičienė A. ir Stelmokienė A. (2013) „Skirtingų grupių vairuotojų savižina vertinamo rizikingo vairavimo ir asmenybės bruožų sąsajos“, Psichologija, 480, p. 20-38. doi: 10.15388/Psichol.2013.1.2628.

Santrauka

Mokslininkai sutinka, kad rizikingas vairavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, nulemiančių avaringumą keliuose, o asmenybės bruožai gali padėti tokį vairavimą numatyti. Vis dėlto asmenybės bruožų svarba rizikingam skirtingų grupių vairuotojų vairavimui yra nevienoda. Šio tyrimo tikslas – nustatyti penkių didžiųjų asmenybės bruožų ir savižina vertinamo rizikingo vairavimo sąsajas skirtingose vairuotojų grupėse. Tyrime dalyvavo 143 pradedantys vairuoti asmenys, 231 jaunas vairuotojas, 239 patyrę vairuotojai ir 165 profesionalūs vairuotojai. Visi jie pildė Vairuotojų elgesio klausimyną bei Penkių didžiųjų asmenybės bruožų klausimyną. Pradedančių vairuoti asmenų grupėje sąsajų tarp asmenybės bruožų ir rizikingo vairavimo nenustatyta. Ekstraversijos ir sąmoningumo bruožų svarba beveik nepriklauso nuo vairuotojų imties, jie paaiškina jaunų vairuotojų vyrų, patyrusių vairuotojų ir profesionalių vairuotojų subjektyviai vertinamą rizikingą vairavimą. Neurotiškumo, sutariamumo bei atvirumo patirčiai bruožų ir polinkio rizikingai vairuoti sąsajos skiriasi jaunų, patyrusių bei profesionalių vairuotojų grupėse. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog subjektyviai vertinamo polinkio rizikingai vairuoti ir asmenybės bruožų sąsajoms svarbios sociodemografinės vairuotojo charakteristikos, nurodančios, kad skirtingų grupių vairuotojai rizikingai vairuoja dėl skirtingų priežasčių.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.