Studentų įsipareigojimas profesijai: pasitenkinimo profesiniu pasirinkimu, karjeros aspiracijų ir karjeros adaptyvumo sąsajos
Straipsniai
Kristina Jokštaitė
Birutė Pociūtė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3693
PDF

Reikšminiai žodžiai

įsipareigojimas profesijai
karjeros adaptyvumas
pasitenkinimas profesijos pasirinkimu
karjeros aspiracijos

Kaip cituoti

Jokštaitė K., & Pociūtė B. (2014). Studentų įsipareigojimas profesijai: pasitenkinimo profesiniu pasirinkimu, karjeros aspiracijų ir karjeros adaptyvumo sąsajos. Psichologija, 49, 60-80. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3693

Santrauka

Profesinis pasirinkimas yra svarbus žingsnis karjeros raidoje. Tačiau dažnai profesijos pasirinkimas, jau nekalbant apie būsimos karjeros pasirinkimą, yra nepakankamai racionalus, nemotyvuotas ar atsitiktinai priimtas sprendimas. Net ir sėkmingas profesijos pasirinkimas, kuris atitinka studento galimybes, norus ir rinkos poreikius, neužtikrina, kad asmuo baigęs studijas rinksis karjeros kelią, susijusį su profesija. Įsipareigojimas profesijai yra susijęs su pasitenkinimu profesiniu pasirinkimu, lūkesčiais dėl būsimo darbo, patirtimis studijų metu, galiausiai, studento profesinius ketinimus gali veikti jo gebėjimas rinkti informaciją apie save ir savo karjeros galimybes, priimti karjeros sprendimus bei įveikti karjeros kelyje kilusius iššūkius. Tyrimo tikslas buvo ištirti profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir universitetų studentų įsipareigojimo profesijai sąsajas su pasitenkinimu profesiniu pasirinkimu, karjeros aspiracijomis ir karjeros adaptyvumu.
Tyrimo dalyviai – 356 skirtingų mokymo įstaigų studentai: 103 (29,78 %) – profesinio mokymo įstaigų, 108 (30,34 %) – kolegijų, 142 (39,88 %) – universitetų bakalauro studijų studentai. Tyrime buvo naudotos šios priemonės: anketa, Karjeros aspiracijų skalė (Gray & O’Brien, 2007), Karjeros adaptyvumo skalė (Savickas & Porfeli, 2012), Pasitenkinimo profesiniu pasirinkimu skalė, Įsipareigojimo profesijai skalė.
Gauti rezultatai atskleidė, kad profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir universitetų studentų įsipareigojimo profesijai ir jo veiksnių raiška šiek tiek skiriasi, tačiau vyrauja emocinis įsipareigojimas profesijai. Pasitenkinimas profesiniu pasirinkimu ir studijomis turi teigiamas sąsajas su studentų emociniu, normatyviniu ir apskaičiuotų investicijų įsipareigojimu profesijai. Studentų emocinis įsipareigojimas teigiamai susijęs su karjeros adaptyvumu. Karjeros aspiracijos ir įsipareigojimas profesijai turi sąsajų su studentų ateities planais. Aukštesnės karjeros aspiracijos būdingos tiems studentams, kuriems būdingas geresnis karjeros adaptyvumas, didesnis pasitenkinimas profesiniu pasirinkimu. Didesni ribotų alternatyvų įsipareigojimo įverčiai yra susiję su mažesniais karjeros adaptyvumo įverčiais ir žemesnėmis karjeros aspiracijomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>