RIZIKINGO SEKSUALINIO STUDENTŲ ELGESIO IR JŲ PSICHOSOCIALINIŲ SAVYBIŲ RYŠYS
Turinys
Visvaldas Legkauskas
Vita Jakovlevaitė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2005..4329
PDF

Kaip cituoti

Legkauskas V. ir Jakovlevaitė V. (2005) „RIZIKINGO SEKSUALINIO STUDENTŲ ELGESIO IR JŲ PSICHOSOCIALINIŲ SAVYBIŲ RYŠYS“, Psichologija, 320, p. 35-45. doi: 10.15388/Psichol.2005. 4329.

Santrauka

Studentų seksualinio elgesio rodiklių ryšio su jų tapatumo ypatumais bei santykių su draugais ir tėvais kokybe tyrime dalyvavo 240 tiriamųjų, 170 merginų ir 70 vaikinų. Visų tiriamųjų amžius svyravo nuo 18 iki 20 metų.
Lytinių santykių nurodė turėję 75,7% vaikinų ir 58,8% merginų. Merginos lytiškai santykiauti pradėjo būdamos vidutiniškai 17,59 metų, vaikinai – 16,44 metų. Vienkartinių lytinių santykių turėję nurodė 70% lytinių santykių turėjusių vaikinų (3 neatsakė) ir 48% lytinių santykių turėjusių merginų. 64,7% vaikinų ir 52,0% merginų nurodė bent su vienu partneriu mylėjęsi be prezervatyvo. 34% merginų ir 48% vaikinų nurodė ir turėję vienkartinių lytinių santykių, ir lytinių santykių be prezervatyvo.
Didesne sumaištimi ir stipresniu prisiimtu tapatumu tarpasmeniniuose santykiuose pasižymintys jaunuoliai buvo linkę anksčiau pradėti lytinį gyvenimą. Vienkartinių lytinių santykių turėjusių jaunuolių tarpasmeninės sumaišties skalės balai buvo reikšmingai aukštesni už vienkartinių lytinių santykių neturėjusių jaunuolių balus. Tiek ideologinėje, tiek tarpasmeninėje srityje merginų prisiimto tapatumo skalių balai buvo susiję tiek su lytinių santykių be prezervatyvo turėjimu, tiek su ypač rizikingų lytinių santykių (t. y. ir vienkartinių, ir be prezervatyvo) turėjimu.
Santykių su mama kokybė buvo susijusi su vėlesniu lytinio gyvenimo pradžios amžiumi, kuris teigiamai koreliavo ir su santykių su draugais kokybe. Be to, nė su vienu partneriu be prezervatyvo nesimylėjusių jaunuolių santykių su draugais kokybė buvo geresnė nei tų, kurie be prezervatyvo mylėjosi su vienu ar daugiau partnerių.
Pagrindiniai žodžiai: rizikingas seksualinis elgesys, tapatumo būviai, santykiai su tėvais, santykiai su bendraamžiais.

RELATIONSHIP BETWEEN RISKY SEX BEHAVIORS AND PSICHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS
Visvaldas Legkauskas, Vita Jakovlevaitė

Summary
A study was conducted to asses relationship between risky sex behaviors, aspects of ego-identity, and quality of relationships with friends and parents among freshman and sophomore students. A total of 240 students participated in the study, including 170 women and 70 men. All subjects were between 18 and 20 years of age.
Subjects were asked about age of their first intercourse, experience of one-time intercourse, and use of condoms. Relationships with parents and parents and friends were assessed using Inventory of Parent and Peer Attachment, while aspects of ego-identity were measured using the Extended Objective Measure of Ego Identity Status.
75.7% of men and 58.8% of women indicated having had intercourse. Mean age at the first intercourse was 17.59 for women and 16.44 for men. Both difference in the prevalence of intercourse experience and difference in the mean age at the first experience between men and women was significant.
Out of those subjects, who indicated having had intercourse, 70% of men and 48% of women admitted having had experience of one-time intercourse. This difference between women and men was statistically significant. 64.7% of men and 52.0% of women admitted having intercourse without a condom with at least one partner. Among sexually experienced students, 34% of women and 48% of men indicated having had both one-time intercourse and intercourse without a condom. However, these differences were not statistically significant.
Students scoring higher on interpersonal diffusion tended to have their first intercourse experience at a younger age. Furthermore, interpersonal diffusion scores were higher for those with one-time intercourse experience than for those without such experience. Interestingly, subjects scoring higher on interpersonal foreclosure scale tended to start their sexual life younger. For women, higher scores on both ideological and interpersonal foreclosure scales were related to intercourse without using condom and to particularly risky sexual behavior (i.e. both having one-time intercourse and sex without using a condom). This result suggests that authority-oriented upbringing resulting in foreclosure may not be effective in forming safe sexual practices among women.
Higher quality of relationship with the mother was related to older age at the first intercourse. The same was true of quality of relationships with peers. Furthermore, those subjects, who had never had sex without a condom, reported higher quality of relationships with peers than those who had sex without a condom with one or more partners. This result indicates that social skills training and improved relationship with peers may indeed result in safer sex practices.
Keywords: risky sexual behaviour, ego identity status, relationship with parents, relationship with peers.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.