Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti
Straipsniai
Dainius Pūras
Robertas Povilaitis
Jelena Stanislavovienė
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4367
PDF

Reikšminiai žodžiai

skurdas
rizikos faktoriai
psichikos sveikatos problemos

Kaip cituoti

Pūras D., Povilaitis R., & Stanislavovienė J. (2003). Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti. Psichologija, 28, 50-64. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003.4367

Santrauka

Viso pasaulio sveikatos specialistai yra susirūpinę vis didėjančiu žmonių sveikatos ir jų finansinio pajėgumo skirtumu. 1997 m. susikūrusi Tarptautinė skurdo ir sveikatos organizacija siūlo spręsti šią problemą įvairiais būdais. Vienas jų yra į sveikatos specialistų rengimo programas įtraukti informaciją apie tai, kaip socioekonominiai skirtumai veikia žmonių sveikatą.
Darbo tikslas: nustatyti skurdo ir psichikos sveikatos problemų ryšį.
Metodika. Tyrime buvo panaudotas anoniminis anketinės apklausos būdas. Anketa buvo sudaryta iš 3 dalių: demografinių duomenų, duomenų apie psichikos sveikatą, informacijos apie ekonominę tiriamųjų padėtį. Tyrime dalyvavo 1231 asmuo.
Rezultatai. Nustatytas koreliacinis psichikos sveikatos problemų ir tiriamųjų pajamų ryšys. Stipriausias teigiamas koreliacinis ryšys buvo nustatytas tarp pajamų ir nuotaikos (rs = 0,321). Stipriausias neigiamas koreliacinis ryšys (rs = -0,368) buvo nustatytas tarp tiriamųjų pajamų ir to, kaip dažnai jie jaučiasi nuliūdę ir prislėgti. Nustatytas statistiškai patikimas skirtumas, kaip į klausimus apie psichikos sveikatą atsako tiriamieji, priklausantys visoms skurdo rizikos grupėms, ir žmonės, kurie toms grupėms nepriklauso. Tiriamieji, kurie nepatenkina minimalių savo poreikių, taip pat daugeliu atvejų statistiškai patikimai dažniau pažymėdavo atsakymus, kurie liudija apie prastesnę psichikos sveikatą, palyginti su tais žmonėmis, kurie savo poreikius patenkina.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.