PSICHOLOGINIO-SOCIALINIO STRESO IR GYVENIMO STILIAUS SĄSAJOS
Straipsniai
Ieva Šidlauskaitė
Publikuota 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4413
PDF

Kaip cituoti

Šidlauskaitė I. (2001) „PSICHOLOGINIO-SOCIALINIO STRESO IR GYVENIMO STILIAUS SĄSAJOS“, Psichologija, 240, p. 21-37. doi: 10.15388/Psichol.2001. 4413.

Santrauka

Darbe siekta nustatyti, ar psichologinis-socialinis stresas siejasi su gyvenimo stiliaus ypatumais: priklausomybes sukeliančių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų) vartojimo kiekiu bei polinkiu tai keisti; su mityba ir fiziniu aktyvumu bei noru keisti gyvenimo stiliaus ypatumus sveikatingumo linkme.
Tyrimas atliktas naudojantis sveikatos apklausos anketa. Tyrimo rezultatai pateikiami naudojantis 18-22 metų amžiaus tirtų vaikinų 616 anketų.
Nustatyta, kad: 1. Jaunuoliai, kuriems būdingas aukštas psichologinio-socialinio streso lygis, vartoja daugiau priklausomybę sukeliančių medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų), nei tie jaunuoliai, kuriems būdingas žemas psichologinio-socialinio streso lygis. 2. Aukšto psichologinio-socialinio streso lygio jaunuoliai labiau linkę nekeisti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo nei žemo psichologinio-socialinio streso lygio jaunuoliai. 3. Aukštas psichologinis-socialinis stresas yra susijęs su nesveikesniu gyvenimo stiliumi (mažesniu fiziniu aktyvumu, didesniu druskos vartojimu).

THE LINK BETWEEN PSYCHOLOGICAL-SOCIAL STRESS AND LIFE STYLE 
Ieva Šidlauskaitė

Summary
The purposes of this work was to state the connection between psychological-social stress (PS stress) and life style's features, such as: nicotine use; alcohol use; drugs use; nutrition and physical activity. To state the connection between psychological-social stress level and quantity of nicotine, alcohol, drugs use; tendency to change habits in the direction of healthier life style. Research has been carried according to health questionnaire (translated by A. Gostautas, 2000). For data analysis we used results from common research with 616 youngsters (form 18 till 22 years).
Conclusions are following:
• Youngsters with higher PS stress level use more cigarettes, alcohol and drugs comparing with youngsters with lover PS stress level.
• Youngsters with higher PS stress level are liable not to change using of nicotine, alcohol and drugs, comparing with youngsters with lover PS stress level.
• Higher PS stress level is related with unhealthier life style.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.