SUBJEKTYVI APLINKOS KONTROLĖ IR ORGANIZACIJOS PROBLEMŲ ĮVEIKOS STRATEGIJŲ PASIRINKIMAS
Straipsniai
Vilmantė Pociūtė-Kmeliauskienė
Antanas Suslavičius
Publikuota 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4414
PDF

Kaip cituoti

Pociūtė-Kmeliauskienė V. ir Suslavičius A. (2001) „SUBJEKTYVI APLINKOS KONTROLĖ IR ORGANIZACIJOS PROBLEMŲ ĮVEIKOS STRATEGIJŲ PASIRINKIMAS“, Psichologija, 240, p. 7-20. doi: 10.15388/Psichol.2001. 4414.

Santrauka

Mūsų tyrimo tikslas buvo: ištirti, ar yra ryšys tarp skirtingą aplinkos kontrolės suvokimo laipsnį turinčių žmonių bei pasirenkamų, jų suvokimu, efektyviausių organizacijos probleminių situacijų įveikos strategijų. Naudojome Įveikos klausimyną (Carver, Sheier, 1989), su kurio pagalba tiriamuosius suskirstėme į dvi grupes: manantys, kad gali kontroliuoti aplinką (stipri aplinkos kontrolė) ir manantys, kad negali kontroliuoti aplinkos (silpna aplinkos kontrolė). Tiriamiesiems pateikėme organizacijos probleminių situacijų bei šešias kiekvienos iš jų įveikimo strategijas. Tiriamieji turėjo suteikti prioritetus kiekvienai strategijai pagal tai, kaip tokioje situacijoje elgtųsi patys.
Gauti rezultatai, kad subjektyvi aplinkos kontrolė bei su ja susijęs elgesys stresinėse situacijose yra perkeliamas į organizacijos problemų įveikimo strategijų pasirinkimą, kurios suvokiamos kaip efektyviausios, tai yra darbuotojai, manantys, kad gali kontroliuoti aplinką, renkasi į problemą sutelktas organizacijos problemų įveikimo strategijas, o darbuotojai, manantys, kad negali aplinkos kontroliuoti, renkasi į emocijas sutelktas organizacijos problemų įveikimo strategijas.

PERCEIVED CONTROL AND COPING STRATEGIES WITH ORGANIZATIONAL PROBLEMS 
Vilmantė Pociūtė-Kmeliauskienė, doc. Antanas Suslavičius

Summary
The goal our research was: to examine a link between different perceived control and organizational problem coping strategies, perceived as the most effective The method consists of two stages. In the first stage we have used Coping questionnaire (Carver, Scheier, 1989) that helped to divide workers into two groups: high perceived control and low perceived control. In the second stage we have used our original method: we have given organizational problem - situations and six coping strategies to each of them. Workers had to make the priority for the coping strategies according to their own behavior.
The data of research supported our predictions. High perceived control workers choose problem - focused coping for organizational problems. Low perceived control workers choose emotion - focused coping strategies for organizational problems.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.