4-6 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ SUVOKIAMOS MOKYMOSI KONTROLĖS YPATUMAI
Straipsniai
Roma Šimulionienė
Publikuota 2000-01-01
https://doi.org/10.15388/psi.22.4425
PDF

Kaip cituoti

Šimulionienė R. (2000) „4-6 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ SUVOKIAMOS MOKYMOSI KONTROLĖS YPATUMAI“, Psichologija, 220, p. 64-73. doi: 10.15388/psi.22.4425.

Santrauka

Pačia bendriausia prasme suvokiama kontrolė yra apibrėžiama kaip naivūs pačių individų susikuriami priežastiniai modeliai. Juose atsispindi, kaip suvokiamos norimų ir nenorimų įvykių priežastys, pačių individų vaidmuo jiems patiriant sėkmę ar nesėkmę, taip pat kitų žmonių, institucijų ar socialinių sistemų reagavimas (E. A. Skinner, 1995).
Savo darbe vadovavomės suvokiamos kontrolės koncepcija (E. A. Skinner, M. Chapman, P. B. Baltes, 1988), kuria siekiama diferencijuoti ir integruoti keturių, jos autorių nuomone, pagrindinių suvokiamos kontrolės teorijų konstruktus: kontrolės lokusą, išmoktą bejėgiškumą, kauzalinę atribuciją ir aš efektyvumą. Visi šie konstruktai įeina į kompetencijos sistemą, kurios funkcija yra reguliuoti ir interpretuoti tikslingas interakcijas su aplinka (J. P. Connell, J. G. Wellborn, 1991; E. A. Skinner, 1995).

AGENCY, CONTROL, AND MEANS-ENDS ABOUT SCHOOL PERFORMANCE IN LITHUANIAN CHILDREN (GRADES 4-6)
Roma Šimulionienė

Summary
This study examined beliefs about factors affecting school performance and about self-agency and control in Lithuanian children (grades 4-6, N = 379). Results revealed much intercultural convergence with the samples from other countries in children’s beliefs about the importance of effort, ability, luck and unknown factors as causes of school performance. The only difference we found was in the beliefs about the importance of teachers. Their ratings were the lowest. But at the same time the ratings of the accessability of teacher as a mean of school success were high (second after effort).
The agency and control beliefs were moderately and highly correlated with school grades (r = 0,29-0,57). The fourth graders showed higher agency and control beliefs and the lowest correlations with school performance. These findings are interpreted as beeing affected by positive changes in Lithuanian school system.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai