ALKOHOLIZMAS IR EGZISTENCINIŲ DILEMŲ IŠGYVENIMAS
Straipsniai
Giedrius Markevičius
Publikuota 2000-01-01
https://doi.org/10.15388/psi.22.4428
PDF

Kaip cituoti

Markevičius G. (2000) „ALKOHOLIZMAS IR EGZISTENCINIŲ DILEMŲ IŠGYVENIMAS“, Psichologija, 220, p. 25-36. doi: 10.15388/psi.22.4428.

Santrauka

Šiame straipsnyje, vadovaujantis egzistencinės psichologijos paradigma, priklausomybė nuo alkoholio traktuojama kaip žmogaus bandymai mažinti egzistencinę kančią. Ši priklausomybė siejama su gyvenimo pasirinkimais. Gilinantis į alkoholikų išgyvenimų pasaulį, siekiama išryškinti jų egzistencinę dilemą, sunkumus ir prieštaravimus, susiduriant su tokiomis bendromis žmogiškosiomis duotybėmis, kaip antai: gyvenimo baigtinumas, prasmė, egzistencinė vienatvė, pasirinkimo laisvė, egzistencinė kaltė ir nerimas.
Atlikta analizė rodo, kad aprašytos bendros žmogiškosios duotybės labai paradoksalios. Antai "būties pilnatvė" išgyvenama tik įsisąmoninus egzistencijos baigtinumą, įprasminti savo gyvenimą įmanoma tik pranokstant save, "Aš-Tu" santykis patiriamas tik suvokiant savo atskirumą, laisvė išgyvenama tik sutinkant su ribojimais, atsakingu tampama suvokiant savo egzistencinę kaltę.
Akivaizdu, kad su šiais būties paradoksais susiduriantis alkoholikas išgyvena aštrią dilemą ir negali išvengti jos sprendimo. Netgi jo atsisakymas rinktis greičiau reiškia jo negatyvų pasirinkimą, stiprinantį "būties užmarštį", beprasmybės jausmą, vienišumą, priklausomybę, neurotinę kaltę. Tai dar labiau gilina ligą, gundo toliau svaigintis. Priešingai, kiekvienas alkoholiko pozityvus pasirinkimas (skatinantis ieškoti prasmės, išgyventi būties pilnatvę, siekti artimų santykių, patirti laisvę ir atsakomybę) padeda susitaikyti su savo liga ir, žinoma, sveikti.
Taip pat nagrinėjant alkoholiko egzistencinę dilemą, tampa aišku, kad pats alkoholio vartojimas nėra svarbiausias priklausomybės veiksnys, bet tik tam tikrą alkoholiko pasirinkimą rodantis elgesys, jo neišspręstų prieštaravimų išraiška. Į tai verta atsižvelgti tiek tiriant alkoholizmo etiologiją, tiek rūpinantis alkoholikų sveikimu.

ALCOHOLISM AND GOING THROUGH THE EXISTENTIAL DILEMMA
Giedrius Markevičius

Summary
This work is based on the paradigm of existential psychology. It is stated that dependence on alcohol is person’s endeavour to decrease the existential suffering. This is analysed by taking into consideration the main life choices.
The work abcorbs in a world of alcoholics’ experience and it aims at revelation of their existential dilemmas, gravities and contradictions in a face of human experiences like the end of life, the question of meaning of life, the existential loneliness, the freedom of making the choice, the existential guilt and anxiety.
The analysis shows that the experiences described are very paradoxical. The wholiness of being is experienced only through taking into consideration the end of existence. It is possible to give a meaning to the life only by transcending one’s self. The relation between "I-You" is experienced just after grasping one’s separatedness and the freedom is experienced just after accepting the limits. The person becomes responsible when he (she) realizes his (her) existential guilt and anxiety.
It is obvious that alcoholic who confronts these paradoxies of being lives through sharp dilemmas and can’t escape from solving them. Even alcoholic’s refusal to choose in the nearest future means his negative choice, that strengthens "existential forgetfulness", the feeling of meaninglessness, loneliness, dependence and neurotic guilt. It deepens significantly the illness and it tempts fo grow intoxicated further. At the opposite, every positive choice of alcoholic encourages him to search for the meaning of life, to experience the wholiness of being, to seek for the close relations, to experience the freedom and responsibillity. It helps to accept one’s illness and to get over, for suve. The investigation of existential dilemmas of alcoholics shows evidently that the use of alcohol is not the most important factor of dependence, but the outcomebehavior of his certain choices and the expression of the unsolved contradictions. It would be valuable to take into consideration this fact in the research of the ethiology of alcoholism and in the health promotion of alcoholics.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.