SĖKMĖS SIEKIMO IR NESĖKMĖS VENGIMO MOTYVŲ YPATUMAI
Straipsniai
A. Punis
Publikuota 1996-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.1996.0.4456
PDF

Reikšminiai žodžiai

motyvacija
sėkmės siekimas
nesėkmės vengimas

Kaip cituoti

Punis A. (1996) „SĖKMĖS SIEKIMO IR NESĖKMĖS VENGIMO MOTYVŲ YPATUMAI“, Psichologija, 150, p. 91-101. doi: 10.15388/Psichol.1996.0.4456.

Santrauka

Sėkmės siekimo (SS) motyvai apibūdinami kaip gebėjimas numatyti malonumą ar pasididžiavimą, o nesėkmės vengimo (NV) motyvai – kaip gebėjimas numatyti skausmą ir gėdą. T. Gjesemas ir R. Nygardas sukūrė matavimo instrumentą šiems motyvams tirti (Pasiekimų motyvacijos skalė). Šio tyrimo imtasi, norint išanalizuoti sąsajas tarp SS ir NV skalių balų ir kitų galimai artimų ypatybių. Buvo rastas teigiamas ir statistiškai patikimas ryšys tarp SS skalės ir CPI dominavimo skalės, ir neigiamas ryšys tarp NV ir H. Eysecko ekstraversijos-introversijos neurotiškumo skalės, R. Amthauerio trečio testo ir penkto subtesto. Taip pat pastebėta, kad nėra jokio tiesioginio ryšio tarp SS ir NV motyvų ir skirtingo darbo proceso patrauklumo, darbo rezultato ir darbo įvertinimo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.