ŠIRDIES OPERACIJOS BAIMĖS ĮVEIKIMO BŪDO RYŠYS SU NERIMO IR SOMATINIŲ SKUNDŲ INTENSYVUMU
Straipsniai
S. Biveinytė
E. Laurinaitis
G. Uždavinys
Publikuota 1996-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.1996.0.4457
PDF

Reikšminiai žodžiai

širdies operacija
nerimas
somatiniai skundai

Kaip cituoti

Biveinytė S., Laurinaitis E. ir Uždavinys G. (1996) „ŠIRDIES OPERACIJOS BAIMĖS ĮVEIKIMO BŪDO RYŠYS SU NERIMO IR SOMATINIŲ SKUNDŲ INTENSYVUMU“, Psichologija, 150, p. 78-90. doi: 10.15388/Psichol.1996.0.4457.

Santrauka

114 pacientų, kurių 105 buvo vyrai ir 9 moterys, buvo tirti dieną prieš širdies operaciją, naudojant Freiburgo ligos įveikos klausimyną (FKV), Giesseno somatinių nusiskundimų klausimyną (GBB) ir Būsenos-bruožų nerimo klausimyną (STAI). Tų pačių pacientų buvo paprašyta užpildyti STAI ir GBB praėjus 4-6 dienom po operacijos. Rezultatai rodo teigiamas sąsajas tarp visų įveikos būdų ir fizinio išsekimo dieną prieš operaciją. Nerimo lygis buvo teigiamai susijęs su fizinio išsekimo lygiu. Pacientai, įveikoje labiausiai besirėmę socialine parama gavo aukščiausius GBB balus prieš operaciją, o mažiausius gavo tie, kurie rėmėsi kognityvine įveika. Depresyvi įveikos forma rodė aukščiausią teigiamą ryšį su nerimo lygiu, tiek prieš, tiek po operacijos. Pooperacinis nerimo lygis buvo artimai teigiamai susijęs su visomis GBB skalėmis. Pacientai, įveikai naudoję nuolankų elgesį, buvo linkę neigti nerimo jausmą. Būtent jie turėjo daugiausiai somatinių nusiskundimų po operacijos. Kognityvinė įveika buvo sieta su nerimo lygio sumažėjimo po operacijos. Daroma išvada, jog somatiniai nusiskundimai priklauso nuo pasirinkto įveikos būdo. Turėtų būti svarstoma galimybė įtraukti  psichoterapines paramos priemones prieš ir po operacijos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.