PAGRINDINĖS FENOMENOLOGIJOS PRIELAIDOS PSICHOLOGIJOS TYRIMUOSE
Straipsniai
Artūras Deltuva
Publikuota 1996-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.1996.0.4461
PDF

Reikšminiai žodžiai

tyrimo metodai
fenomenologinė analizė
kokybiniai tyrimai

Kaip cituoti

Deltuva A. (1996) „PAGRINDINĖS FENOMENOLOGIJOS PRIELAIDOS PSICHOLOGIJOS TYRIMUOSE“, Psichologija, 150, p. 26-31. doi: 10.15388/Psichol.1996.0.4461.

Santrauka

 

Šiame straipsnyje svarstomos gamtos mokslų metodų ribos žmonių moksluose, taip pat aptariamas naujo metodo poreikis sąmonės tyrimams bei sąmonės, kaip įrankio, naudojimas žinių gavimui, o ne neigimui. Šios idėjos aptariamos ryšium su E. Husserlio idėjomis straipsnyje „Renewal: Its Problem and Method”. Pagrindinės fenomenologijos idėjos pristatomos ryšium su psichologiniais tyrimais; „Kokias idėjas galima priimti psichologinių tyrimų praktikoje?” ir  „Kaip  jas galima panaudoti praktiškai?”. Fenomenologiniai įvykiai aptariami kaip patirties prasmė, o fenomenologinė analizė kaip aktyvus procesas, turintis tikslą suteikti verbalinę išraišką žmogaus sąmonės srauto patyrimui.


PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.