Savižudybė ir savižudžiai jaunų rusų socialinėse reprezentacijose: žvalgomasis tyrimas
Straipsniai
Nikolay Dvoryanchikov
Department of Clinical and Legal Psychology, Moscow State University of Psychology and Education
Inna Bovina
Department of Clinical and Legal Psychology Moscow State University of Psychology and Education
Olesya Vikhristuck
Center of psychological assistance in extreme situations Moscow State University of Psychology and Education
Elizaveta Berezina
Department of Psychology TMC Academy
Gennady Bannikov
Center of psychological assistance in extreme situations Moscow State University of Psychology and Education
Inga Konopleva
Department of Clinical and Legal Psychology Moscow State University of Psychology and Education
Publikuota 2014-02-03
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.50.4889
PDF

Reikšminiai žodžiai

savižudybė
savižudžiai
socialinės reprezentacijos teorija
socialinės reprezentacijos sandara
jauni rusai

Kaip cituoti

Dvoryanchikov N., Bovina I., Vikhristuck O., Berezina E., Bannikov G., & Konopleva I. (2014). Savižudybė ir savižudžiai jaunų rusų socialinėse reprezentacijose: žvalgomasis tyrimas. Psichologija, 50, 33-48. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.50.4889

Santrauka

Priešlaikinė mirtis dėl savižudybės – tai viena rimčiausių problemų, susijusių su visuomenės sveikata. Dėl šios priežasties kiekvienais metais iš gyvenimo pasitraukia apie milijoną žmonių. Tolesnės prognozės taip pat yra gana pesimistiškos. Kadangi dabartinė situacija yra nepaprastai rimta ir sudėtinga, akivaizdu, jog labai svarbu toliau gerinti ir įgyvendinti prevencines priemones. Kiekviena prevencinė programa, susijusi su visuomenės sveikata, turėtų remtis socialinėmis psichologinėmis studijomis, tyrinėjančiomis šią problemą. Šiame straipsnyje aptariami žvalgomojo tyrimo rezultatai, besiremiantys socialinių reprezentacijų teorija. Tyrimo tikslas – išanalizuoti savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų skirtumus dviejose jaunų rusų grupėse. Tyrimo dalyvių buvo 106 (67 moterys ir 39 vyrai), jų amžius svyravo nuo 18 iki 35 metų.
Buvo tikėtasi, kad savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų sandara bus sudėtingesnė tos grupės tyrimo dalyvių, kurių draugai ar pažįstami yra nusižudę arba bandė žudytis, t. y. tų dalyvių reprezentacijų sistemoje bus daugiau temų, susijusių su skirtingomis savižudybių priežastimis. O tos grupės tyrimo dalyvių, kurių draugai ar pažįstami nebuvo nusižudę arba nebandė žudytis, savižudybių ir savižudžių socialinių reprezentacijų sandara bus paprastesnė, t. y. jų reprezentacijų sistemoje bus mažiau temų. Gauti rezultatai patvirtino iškeltas prielaidas ir parodė, kad skirtingų grupių tyrimo dalyvių savižudybių ir savižudžių socialinės reprezentacijos skiriasi.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.