Paauglių aktyvumas vs pasyvumas interneto socialiniame tinkle „Facebook" ir sąsajos su jaučiamu vienišumu bei asmenybės bruožais
Straipsniai
Birutė Pociūtė
Erika Krancaitė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2012.46.812
PDF

Reikšminiai žodžiai

„Facebook“ socialinis tinklas
asmenybės bruožai
vienišumas
veikla socialiniame tinkle

Kaip cituoti

Pociūtė B., & Krancaitė E. (2012). Paauglių aktyvumas vs pasyvumas interneto socialiniame tinkle „Facebook" ir sąsajos su jaučiamu vienišumu bei asmenybės bruožais. Psichologija, 46, 60-79. https://doi.org/10.15388/Psichol.2012.46.812

Santrauka

Didėjant internetinės komunikacijos pritaikymo populiarumui, internetas tapo svarbiu socialiniu paauglių raidos kontekstu. Paskutiniais duomenimis, Lietuvoje „Facebook’o“ vartotojų yra jau daugiau kaip 1 mln., o penktadalis jų – 13–17 metų paaugliai. Naudojimosi socialiniais tinklais motyvus nagrinėję tyrėjai teigia, kad pagrindinis motyvas, skatinantis individus naudotis interneto socialiniais tinklais, yra poreikis palengvinti psichosocialines problemas, pavyzdžiui: vienišumą, tačiau nesutariama, ar internetas praplečia realaus bendravimo ribas, ar užima jo vietą, ar padeda išspręsti individo psichosocialines problemas, ar sukelia naujų problemų. Šio tyrimo tikslas – ištirti paauglių naudojimosi interneto socialiniu tinklu „Facebook“ pobūdžio sąsajas su jaučiamu vienišumu bei asmenybės bruožais. Tyrime dalyvavo 175 paaugliai, kurie mokosi 8–10 klasėse. Tiriamųjų amžius nuo 13 iki 18 metų (M = 15,44; SD = 1,102). Tiriamieji pildė anketą apie naudojimąsi interneto socialiniu tinklu „Facebook“, ULCA vienišumo skalę (3 versija, Russell, 1996), Asmenybės bruožų klausimyną NEO-FFI (Costa and McCrae, 1992). Tyrimo rezultatai parodė, kad „Facebook“ socialiniame tinkle yra užsiregistravę 81,1 procento tirtų paauglių, kurie tam tinklui skiria labai daug savo laiko, skelbia daug asmeninės informacijos tinklo profiliuose, nepakankamai dėmesio skirdami privatumo išsaugojimui. „Facebook’e“ paaugliai susiranda daug „draugų“, nors vyrauja santykių perkėlimas iš realybės į internetą. Tyrimas parodė, kad paauglių veikla tinkle yra dvejopo pobūdžio: socialiai aktyvi ir socialiai pasyvi. Asmenybės bruožai taip pat turi įtakos paauglių elgsenai: neurotiškų paauglių veikla „Facebook“ tinkle yra socialiai pasyvaus pobūdžio; ekstravertiškiems paaugliams neužtenka tik internetinio bendravimo, todėl jie linkę realiai susitikti su žmonėmis, su kuriais susipažino tame tinkle; paaugliai, kurių stipriai išreikštas sąmoningumo bruožas, yra neaktyvūs „Facebook’o“ naudotojai, o tarp vienišumo jausmą išgyvenančių paauglių labai išryškėjo socialiai pasyvios veiklos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.