Apie veiksmažodžių konstrukcijų su prielinksniais k ir y mokymą lietuviškose mokyklose
Straipsniai
Z. Daunienė
Publikuota 1963-01-06
https://doi.org/10.15388/Psichol.1963.4.8871
PDF

Reikšminiai žodžiai

rusų kalbos mokymas
prielinksnių vartojimas

Kaip cituoti

Daunienė Z. (1963). Apie veiksmažodžių konstrukcijų su prielinksniais k ir y mokymą lietuviškose mokyklose. Psichologija, 4, 75-84. https://doi.org/10.15388/Psichol.1963.4.8871

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos rusų kalbos veiksmažodinės konstrukcijos su prielinksniais к ir у ir jų ekvivalentai lietuvių kalboje. Šios veiksmažodinės konstrukcijos neretai sudaro tam tikrų sunkumų lietuviams, besimokantiems rusu kalbos. Tiksliai nežinodami šių dviejų rusų kalbos prielinksnių reikšmės ir vartojimo, lietuviai dažnai rusų kalbos veiksmažodines konstrukcijas su prielinksniais к ir у pakeičia savo gimtosios kalbos atitinkamomis konstrukcijomis, todėl atsiranda nemaža sintaksės klaidų. Straipsnyje nagrinėjamos rusų kalbos veiksmažodinės konstrukcijos su prielinksniais к ir у, išreiškiančios įvairiausius prasminius santykius, ir paraleliai duodami jų atitikmenys lietuvių kalboje. šio tipo lietuviškos konstrukcijos gali turėti tiek prielinksninę, tiek neprielinksninę formą; antra vertus, rusų kalbos prielinksnis к turi net kelis atitikmenis lietuvių kalboje (prie, pas, į), o prielinksnis y irgi į lietuvių kalbą verčiamas įvairiai (prie, pas, iš ir pan.). Straipsnyje lygiagrečiai apžvelgiamos dvi šių konstrukcijų paralelės rusų ir lietuvių kalbose, būtent: rusų kalbos veiksmažodinės konstrukcijos su prielinksniais к ir у ir lietuvių kalbos konstrukcijos su prielinksniais prie ir pas, išreiškiančios erdvinius ir objekto erdvinius santykius. Straipsnio pabaigoje pateikti įvairūs pratimai, liečiantys veiksmažodžių valdymą rusų ir lietuvių kalbose, kad besimokantieji įprastų taisyklingai vartoti minėtas rusų kalbos veiksmažodines konstrukcijas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.