Klausa, asmenybė, kūnas
Psichologija praktikai
Agota Šidlauskaitė
Publikuota 2002-12-08
https://doi.org/10.15388/Psichol.2002..8958
PDF

Reikšminiai žodžiai

Šidlauskaitė

Kaip cituoti

Šidlauskaitė A. (2002). Klausa, asmenybė, kūnas . Psichologija, 26, 76-87. https://doi.org/10.15388/Psichol.2002.8958

Santrauka

Šiame „Psichologijos" numeryje su rubrika „Psichologija - praktikai" pristatomi du Lietuvos psichologų asociacijos garbės narės dr. Agotos Šidlauskaitės straipsniai. Agota Šidlauskaitė gimė Paviekių k., Kurtuvėnų vis., lankė Šiaulių mergaičių gimnaziją, studijavo VDU filosofiją, 1936 m. išvyko į Milano katalikiškąjį universitetą rengti psichologijos daktaro disertaciją. Po Lietuvos okupacijos 1940 m. buvo priversta palikti tėvynę. 1942 m. Milano universitete apgynė daktaro disertaciją iš vaiko psichologijos, 1944-1948 dirbo šiame universitete asistente - dėstė raidos psichologiją. 1948 m. A. Šid/auskaitė emigravo į Kanadą. 1951-1979 m. profesoriavo Otavos universitete kartu eidama ir šio universiteto Vaiko studijų centro direktorės pareigas. 1981 m. įkūrė ir iki šiol vadovauja privačiai parengiamajai mokyklai Venta, kurioje mokomi iš prigimties gabūs, tačiau įvairių mokymosi sutrikimų varginami vaikai. Nuo pat savo profesinės karjeros pradžios pradėjusi domėtis vaikų psichopatologijos problemomis ir ypač pagalba jų varginamiems vaikams, profesorė „atrado" A. Tomatiso teoriją apie žmogaus vidinės ausies funkcijas. Ja remiantis buvo sukurti klinikiniai vaiko negalių atitaisymo būdai, kurie iki šiol sėkmingai taikomi Ventoje. Autorei maloniai sutikus, pristatome mūsų išverstus anksčiau Kanadoje publikuotus dr. A. Šidlauskaitės straipsnius, atskleidžiančius Ventos mokyklos darbo esmę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.