T. 8 (1966): Pedagogika ir psichologija

T. 8 (1966)

Psichologija
Pedagogika ir psichologija
Publikuota 1966-01-24

Straipsniai

S. Kregždė
Kai kurios pedagoginio instituto studentų profesinių interesų vystymosi ypatybės
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
5-10
PDF
V. Nečiūnas
Apie žodinių asociacijų tempo individualius skirtumus, mokantis kalbų
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
11-19
PDF
A. Jacikevičius
Kai kurie antrosios kalbos žodžių semantikos įvaldymo ypatumai
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
21-26
PDF
M. Garbačiauskienė
Apie skyrimo, kaip mąstymo operacijos, pakopas
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
27-31
PDF
M. Garbačiauskienė | J. Pajarskaitė
Apie abstrahavimo ir konkretizavimo ryšį, įsisavinant gramatiką
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
33-39
PDF
V. Karvelis
Protiškai atsilikusių vaikų palyginimo operacijos dinamika konstruojant
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
41-46
PDF
E. Rimkutė
Kai kurie figuros suvokimo ypatumai, esant laiko deficitui
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
47-55
PDF
A. Grabauskienė
Apie mokinių patirties panaudojimą pamokoje
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
57-62
PDF
O. Griniuvienė
Savarankiško skaitymo mokymo būdai ir jų įtaka mokinių žinioms iš žmogaus anatomijos, fiziologijos ir higienos
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
63-75
PDF
E. Šapokienė
Gamtos apsaugos darbo organizavimas Lietuvos TSR mokyklose
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
77-89
PDF
F. Mažulis
Rusų kalbos sangrąžinių veiksmažodžių įsisavinimas lietuviškų mokyklų aukštesnėse klasės
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
91-103
PDF
L. Kulviecas
Apie vieną svorio sąvokos traktavimą mechanikoje
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
105-114
PDF
A. Gučas
Nesutarimai XX a. pradžios Lietuvos idealistinėje psichologijoje sąmonės klausimu
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
115-128
PDF
M. Lukšienė
Pradinės mokyklos socialinės paskirties klausimas Lietuvoje XIX a. pirmajame ketvirtyje
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
129-141
PDF
J. Lapė
Informacija
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
143-145
PDF
A. Raulinaitis
Dar kartą apie stubella
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
146-146
PDF