T. 8 (1966): Pedagogika ir psichologija

T. 8 (1966)

Psichologija
Pedagogika ir psichologija
Publikuota 1966-01-24

Straipsniai

S. Kregždė
Kai kurios pedagoginio instituto studentų profesinių interesų vystymosi ypatybės
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
5-10
PDF
V. Nečiūnas
Apie žodinių asociacijų tempo individualius skirtumus, mokantis kalbų
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
11-19
PDF
A. Jacikevičius
Kai kurie antrosios kalbos žodžių semantikos įvaldymo ypatumai
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
21-26
PDF
M. Garbačiauskienė
Apie skyrimo, kaip mąstymo operacijos, pakopas
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
27-31
PDF
M. Garbačiauskienė | J. Pajarskaitė
Apie abstrahavimo ir konkretizavimo ryšį, įsisavinant gramatiką
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
33-39
PDF
V. Karvelis
Protiškai atsilikusių vaikų palyginimo operacijos dinamika konstruojant
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
41-46
PDF
E. Rimkutė
Kai kurie figuros suvokimo ypatumai, esant laiko deficitui
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
47-55
PDF
A. Grabauskienė
Apie mokinių patirties panaudojimą pamokoje
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496
57-62
PDF
O. Griniuvienė
Savarankiško skaitymo mokymo būdai ir jų įtaka mokinių žinioms iš žmogaus anatomijos, fiziologijos ir higienos
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
63-75
PDF
E. Šapokienė
Gamtos apsaugos darbo organizavimas Lietuvos TSR mokyklose
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
77-89
PDF
F. Mažulis
Rusų kalbos sangrąžinių veiksmažodžių įsisavinimas lietuviškų mokyklų aukštesnėse klasės
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 516
91-103
PDF
L. Kulviecas
Apie vieną svorio sąvokos traktavimą mechanikoje
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
105-114
PDF
A. Gučas
Nesutarimai XX a. pradžios Lietuvos idealistinėje psichologijoje sąmonės klausimu
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
115-128
PDF
M. Lukšienė
Pradinės mokyklos socialinės paskirties klausimas Lietuvoje XIX a. pirmajame ketvirtyje
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
129-141
PDF
J. Lapė
Informacija
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
143-145
PDF
A. Raulinaitis
Dar kartą apie stubella
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
146-146
PDF