MIESTO METAFIZIKA: DYKUMOS TĖVŲ PROFENOMENAS ARBA TOBULO TYLĖJIMO PAMOKOS
-
Tomas Sodeika
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.2.2780
PDF

Kaip cituoti

Sodeika T. (2008) „MIESTO METAFIZIKA: DYKUMOS TĖVŲ PROFENOMENAS ARBA TOBULO TYLĖJIMO PAMOKOS“, Religija ir kultūra, 5(2), p. 62-85. doi: 10.15388/Relig.2008.2.2780.

Santrauka

Prie diskursyvaus santykio su mistine literatūra pripratusiam šiuolaikiniam žmogui keblu suvokti Dykumos Tėvų posakius ir taikyti juos kasdieniame gyvenime. Pirmiausia tokį skaitytoją trikdo tai, kad čia primygtinai pabrėžiama askezės būtinybė. Dykumos Tėvams tai nebuvo problema. Patirtis, kurią Dievas savąja begaline meile suteikia tiems, kas Jo siekia visa širdimi, visuomet yra dovana ir todėl negali būti užsitarnauta. Dykumos dvasingumo esmė yra tai, kad čia nėra doktrinos, kurios būtų galima mokyti. Dykumos Tėvai tiesiog atkakliai dirbo, stengdamiesi kiekvieną savo kūno ir sielos dalį atgręžti į Dievą. Ši pastanga yra ne kas kita, kaip malda. Malda jiems buvo ne vien keletą kartų per dieną atliekamas veiksmas, bet ir gyvenimas nuolat atsigręžus į Dievą tyloje.
Pagrindiniai žodžiai: Dykumos Tėvai, malda, tyla.

Metaphysics of a City: The Archetypal Phaenomenon of the Desert Fathers, or the Lessons of the Perfect Silence
Tomas Sodeika

Summary
The modern man, used to a discursive reading and explanation in mystical literature may find the Sayings of Desert Fathers difficult to assimilate and to apply to everyday life. The first thing that strikes a reader is the insistence in the stress laid on the necessity of askesis. Such a problem was unknown to the Desert Fathers. The experience which God in His infinite love gives to those who seek Him with their whole heart is always a gift and cannot therefore be deserved. The essence of the spirituality of the desert is that there is no doctrine that would be learned. Desert Fathers had the hard work of striving to re-direct every part of body and soul to God, and that is what they meant by prayer. Prayer was not only an activity undertaken for a few times each day, but rather a life continually turned towards God in silence.
Keywords: Desert Fathers, prayer, silence.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.