APIE NUOBODULĮ, TIKĖJIMĄ IR NIHILIZMĄ
Filosofija ir religija
Rita Šerpytytė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2794
PDF

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2008) „APIE NUOBODULĮ, TIKĖJIMĄ IR NIHILIZMĄ“, Religija ir kultūra, 5(1), p. 24-39. doi: 10.15388/Relig.2008.1.2794.

Santrauka

Straipsnyje bandoma iš naujo kelti klausimą „kas yra nuobodulys?“ Pasitelkiant skirtingas teorines ir kasdienio gyvenimo nuostatas, atskleidžiama, kad nuobodulio ir melancholijos santykis išlieka problemiškas. Parodoma, jog kaip tik nuobodulio santykis su melancholija, tam tikra nuobodulio „metamorfozė“ – jo „virtimas“ melancholija – išreiškia tai, kas esminga nuobodulio „ontologijos“ požiūriu. Interpretuojant ne tik teorines nuostatas, bet ir meno kūrinius, parodoma, kad toje „metamorfozėje“ aktualizuojasi ir nuobodulio santykis su tikėjimu arba plačiau – su religija.
Pagrindiniai žodžiai: nuobodulys, melancholija, nihilizmas, tikėjimas.

ON BOREDOM, FAITH AND NIHILISM
Rita Šerpytytė

Summary
The article focuses anew to the question „What is a Boredom?“. By using different theoretical and „common sense“ approaches, the relationship between a Boredom and Melancholy as problematic one is being disclosed. The certain metamorphosis of Boredom – its converting or changing to Melancholy – expresses the crucial aspects of „ontology“ of a Boredom. By interpreting not only the theoretical attitudes, but also the works of art, the author reveals the relationship of a Boredom with Faith and religion as being actualized.
Keywords: boredom, melancholy, nihilism, faith.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.