Kvalijos struktūrų modifikacija vartojant santykinius lietuvių, rusų ir vokiečių kalbos būdvardžius
Lingvistikos tyrimai
Vasiliy Glushak
Moscow State Institute of International Relations
Vilma Kaladytė
Moscow State Institute of International Relations
Olga Gowin
University of Vechta, Germany
Publikuota 2020-10-19
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.56
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kvalijos struktūra
atributinis junginys
santykinis būdvardis
genityvinis atributas
dūrinys

Kaip cituoti

Glushak V., Kaladytė V. ir Gowin O. (2020) „Kvalijos struktūrų modifikacija vartojant santykinius lietuvių, rusų ir vokiečių kalbos būdvardžius“, Respectus Philologicus, (38(43), p. 40-53. doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.56.

Santrauka

Rusų, lietuvių ir vokiečių kalbose santykiniai būdvardžiai yra tiesioginiai pagrindinį vaidmenį prasminėse struktūrose atliekančių vardažodžių (daiktavardžių) eksplikatoriai. Šiame straipsnyje lyginamuoju būdu tiriama semantinė daiktavardžio reprezentacija atributiniame junginyje, panaudojant kvalijos struktūrą (Qualia structure) ir jos modifikacijas. Analizei pasirinkta 150 dažniausiai vartojamų santykinių būdvardžių, nurodytų elektroniniame rusų rašytinės kalbos tekstyne. Jie lyginami su lietuvių ir vokiečių kalbų pavyzdžiais. Santykiniai būdvardžiai klasifikuojami kaip kvalijos struktūros ir laikoma, kad jie gali reikšti objektyvias konstitucines savybes (medžiagą ir kilmę), formaliąsias savybes (fiziniai parametrai, spalva, laikas, vieta) ir tikslines savybes. Aprašant tikėtinas kvalijos struktūrų realizacijas atributiniame junginyje atliekama analizė ir kitų koreliuojančių kalbinių vienetų, būtent genityvinių atributų ir dūrinių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.