Kilka uwag o pisowni w języku litewskim nazw miejscowych z obszaru Polski
Материалы. Заметки
Miroslav Davlevič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11863
PDF

Reikšminiai žodžiai

nazwy miejscowe, międzynarodowa standaryzacja nazw geograficznych, wariantywność pisowni nazw miejscowych

Kaip cituoti

Davlevič M. (2018) „Kilka uwag o pisowni w języku litewskim nazw miejscowych z obszaru Polski“, Slavistica Vilnensis, 630, p. 377-386. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11863.

Santrauka

[статья и аннотация на польском, аннотации на английском и литовском языках]

Celem artykułu jest przekrojowe zasygnalizowanie problematyki związanej z opracowaniem zasad pisowni polskich nazw miejscowych w języku litewskim. Rozważaniom poddane zostały niektóre kwestie związane z wyborem transkrypcji fonetycznej (IPA vs. AS), wariantywności nazw miejscowych, celowości powołania specjalnej komisji (na wzór Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), która będzie odpowiedzialna za ustalanie litewskich nazw geograficznych świata (egzonimów). Do zakresu działań takiej komisji należałoby opiniowanie wniosków w sprawie ustalenia oryginalnego brzmienia i pisowni nazw obiektów geograficznych, położonych poza granicami Litwy. Egzonimy, ustalone przez taką komisję, byłyby jedynymi poprawnymi formami nazw geograficznych obiektów, zalecanymi do powszechnego użytku.

Keletas pastabų apie Lenkijos vietovardžių rašymą lietuvių kalba

Šio straipsnio tikslas – aptarti Lenkijos vietovardžių rašymą lietuvių kalba. Dauguma Lenkijos vietovardžių atitikmenų lietuvių kalba yra sunorminta ir paskelbta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarytuose oficialiuose sąrašuose. Tačiau šių sąrašų sklaida dar nėra pakankama, juolab kad norminimo darbai suintensyvėjo tik pastaraisiais metais. Mano pastebėjimai leidžia prieiti prie išvados, kad tikrinių vardų perrašos suvienodinimas yra labai sudėtingas procesas. Galbūt ateityje būtų galima sudaryti specialią komisiją, pvz., tokią, kaip Geografinių pavadinimų, esančių už Lenkijos ribų, standartizavimo komisija (Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), nustatančią pasaulio geografinius pavadinimus lenkų kalba (egzonimus). Tokios komisijos veiklos sritis būtų, pvz., svarstyti už Lietuvos ribų esančių geografinių objektų pavadinimų originalo tartį ir rašybą bei nustatyti jų perrašą. Šios komisijos pateikti lietuviški egzonimai būtų vienintelė teisinga už Lietuvos ribų esančių geografinių objektų pavadinimų forma, rekomenduojama visuotinai vartoti.
Reikšminiai žodžiai: vietovardžiai, tarptautinis geografinių pavadinimų standartizavimas, vietovardžių variantų rašyba

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.