O nowszych złożeniach w języku prasy polskiej na Litwie
Статьи
Miroslav Davlevič
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9933
PDF

Reikšminiai žodžiai

wyrazy złożone
formacje hybrydalne
słowotwórstwo
internacjonalizmy
prasa polska na Litwie

Kaip cituoti

Davlevič M. (2016) „O nowszych złożeniach w języku prasy polskiej na Litwie“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 87-100. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9933.

Santrauka

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz analiza grupy złożeń, których napływ można ostatnio zaobserwować na łamach prasy polskiej na Litwie. Z procesem internacjonalizacji analizowanego słownictwa jest związane pojawienie się w polszczyźnie nowych środków słowotwórczych i członów złożeń. W wyniku tego procesu powstają konstrukcje hybrydalne, tj. takie, w których wykorzystywane są obce międzynarodowe cząstki słowotwórcze typu: agro-, bio-, cyber-, eko-, euro-, e-, foto-, tele-, wideo- itd. Status elementów prefiksalnych i członów tych złożeń jest często trudny do ustalenia — nie zawsze da się z całą pewnością stwierdzić, czy dana obca struktura słowotwórcza powstała na gruncie polszczyzny, czy została do niej zaadaptowana, a dopiero później nastąpiło wyodrębnienie elementu morfologicznego. Powstanie nowych derywatów świadczą o zakorzenieniu się obcych leksemów również w języku polskim na Litwie. Zaprezentowane leksemy to przykłady międzynarodowych wyrazów, potwierdzające unifikacyjne tendencje w obrębie europejskiej ligi słownikowej.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.