Globalizacija ir intelektualo atsakomybė II
-
Algis Mickūnas
Publikuota 2008-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6057
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
intelektualai
atsakomybė
modernusis identitetas
diskursų įvairovė

Kaip cituoti

Mickūnas A. (2008) „Globalizacija ir intelektualo atsakomybė II“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 220, p. 41-57. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.2.6057.

Santrauka

Intelektinės atsakomybės, siejamos su globalizacijos procesais, klausimas yra filosofinė problema (nuo Sokrato iki moderniosios filosofijos). Negalima filosofuoti neatsakant į šį klausimą. Gerai žinoma, kad Sokratas iki savo mirties tvirtai stovėjo savo žemėje kalbėdamas apie savo ir kitų pareigą – diskutuoti dėl tiesos apibrėžimų, kad ir kokia būtų jų kilmė. Intelektinę dorybę jis suprato kaip reikalavimą atverti diskursyvią sritį, vadinamą poliu, kuriame dikutuojama dėl tiesos. Tai rodo, kad filosofijos uždavinys – išsaugoti polio atvirumą. Polyje turi būti tikrinami ir svarstomi visi teiginiai ir visos teorijos. Vadinasi, kai kalbame apie intelektualo atsakomybę, turime prisiminti filosofijos uždavinius, kuriuos apibrėžė Sokratas. Tačiau mūsų padėtis yra visiškai kitokia negu klasikiniuose Atėnuose. Ontologinės ir metafizinės moderniosios filosofijos formos skatina svarstyti, ar mes apskritai galime mąstyti apie santykį tarp intelektualo ir atsakomybės. Todėl mūsų paskirtis – diskutuoti apie tai, kokios dabartinės aplinkybės, vertos minėto filosofijos uždavinio, atsiveria intelektualui.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.