Transcendentalinės sąmonės pro-simboliai
-
Algis Mickūnas
Publikuota 1998-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1998.2.6753
PDF

Reikšminiai žodžiai

fenomenologija
sąmonė
pro-simboliai

Kaip cituoti

Mickūnas A. (1998) „Transcendentalinės sąmonės pro-simboliai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 21-30. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6753.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama sąmonės sąvokos apibrėžimo moksluose problema. Autorius pabrėžia, jog, viena vertus, sąmonės – kaip tikrovės, vaizdinio, metafizinės prielaidos, žmogaus būklės – iš viso nėra. Sąmonė atsiveria kaip specifinio fenomeno raiška anapus jos ir iki jos; būtų klaidinga manyti, kad ją pagrindžia tikrovė, kaip sąmonė. Sąmonės formavimąsi autorius nagrinėja simbolinių formacijų, sąvokų, asmeniškų patyrimų kontekste. Kismas ir patvarumas bei atitinkamos sąryšių taisyklės, kaip fenomenai, tampa nuorodomis arba savybėmis, per kurias atsiveria ikisimbolinė sąmonės arba pro-simbolių (Ur simbolių) sąmonė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.