Pratarmė
Articles
Loreta Vaicekauskienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2014-03-02
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17472
PDF

Kaip cituoti

Vaicekauskienė L. (2014) „Pratarmė“, Taikomoji kalbotyra, (3), p. 1-2. doi: 10.15388/TK.2014.17472.

Santrauka

Šiame teminiame „Taikomosios kalbotyros“ žurnalo 2013-2014 (3) numeryje publikuojami naujausi vieno lietuvių kalbos skolintos leksikos sluoksnio – vadinamųjų naujųjų skolinių – tyrimai iš kelių disciplinų perspektyvos – sociolingvistikos, morfologijos, leksikografijos ir terminologijos. Naujaisiais skoliniais laikomi maždaug nuo Nepriklausomybės pradžios į lietuvių kalbą atėję įvairių kalbų kilmės žodžiai ar jų kamienų vediniai su lietuviškomis morfemomis, formaliai žiūrint, tie, kurie iki tol nebuvo įtraukti į tarptautinių žodžių žodynus, pirmiausia, į paskutinį sovietmečiu išleistą „Tarptautinių žodžių žodyną“ (1985). Beveik visų straipsnių pagrindinis empirinis pagrindas – tęstinė Lietuvių kalbos instituto Naujųjų skolinių duomenų bazė (toliau – NSDB) – specialiai suprogramuotas įrankis, teikiantis duomenų apie įvairiuose lietuvių kalbos rašytiniuose šaltiniuose paskutinius keliolika metų vartotus naujuosius skolinius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.