T. 113 (2019): Teisė

T. 113 (2019)

Teisė
Publikuota 2020-01-23

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
1-7
PDF

Straipsniai

Aurelijus Gutauskas
Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas
Santraukos peržiūros 1634 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 580 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113
Nika Bruskina
Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
Santraukos peržiūros 860 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205 | Straipsnio (HTML) peržiūros 122
Povilas Gruodis
Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams
Santraukos peržiūros 720 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Justyna Levon | Donatas Murauskas
Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1499 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Paulius Griciūnas
Prejudicinio sprendimo instrumentas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 876 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Remigijus Jokubauskas
Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese
Santraukos peržiūros 1031 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Vilius Kuzminskas
Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai
Santraukos peržiūros 690 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Edgaras Markevičius
E. Privatumo direktyvos įgyvendinimo problemos ir jų sprendimai e. Privatumo reglamento projekte
Santraukos peržiūros 1560 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72
Karolina Mickutė
Vartotojų elgesio ir produktų konkurencijos reikšmė produktų apmokestinimo akcizo mokesčiu atvejais
Santraukos peržiūros 787 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29

Teisės aktualijos

Nikita Lyutov
Neaiškus darbo santykių apibrėžimas Rusijoje: teismų praktika dėl bendrosios idėjos ir kai kurių netipinių darbo formų
Santraukos peržiūros 1049 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Aleksandra Klich
Neteisėtai gautų elektroninių įrodinėjimo priemonių naudojimo civiliniame procese leistinumas
Santraukos peržiūros 746 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Anna Shafalovich
Некоторые аспекты современного понимания свободы в праве
Santraukos peržiūros 953 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
224-226
PDF