T. 113 (2019): Teisė

T. 113 (2019)

Teisė
Publikuota 2020-01-23

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-7
PDF

Straipsniai

Aurelijus Gutauskas
Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas
Santraukos peržiūros 1961 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1285 | Straipsnio (HTML) peržiūros 274
Nika Bruskina
Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
Santraukos peržiūros 1022 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 598 | Straipsnio (HTML) peržiūros 277
Povilas Gruodis
Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams
Santraukos peržiūros 851 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356 | Straipsnio (HTML) peržiūros 90
Justyna Levon | Donatas Murauskas
Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1663 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Paulius Griciūnas
Prejudicinio sprendimo instrumentas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 1012 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410 | Straipsnio (HTML) peržiūros 109
Remigijus Jokubauskas
Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese
Santraukos peržiūros 1183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636 | Straipsnio (HTML) peržiūros 105
Vilius Kuzminskas
Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai
Santraukos peržiūros 849 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Edgaras Markevičius
E. Privatumo direktyvos įgyvendinimo problemos ir jų sprendimai e. Privatumo reglamento projekte
Santraukos peržiūros 1788 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 542 | Straipsnio (HTML) peržiūros 138
Karolina Mickutė
Vartotojų elgesio ir produktų konkurencijos reikšmė produktų apmokestinimo akcizo mokesčiu atvejais
Santraukos peržiūros 920 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70

Teisės aktualijos

Nikita Lyutov
Neaiškus darbo santykių apibrėžimas Rusijoje: teismų praktika dėl bendrosios idėjos ir kai kurių netipinių darbo formų
Santraukos peržiūros 1166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49
Aleksandra Klich
Neteisėtai gautų elektroninių įrodinėjimo priemonių naudojimo civiliniame procese leistinumas
Santraukos peržiūros 950 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Anna Shafalovich
Некоторые аспекты современного понимания свободы в праве
Santraukos peržiūros 1032 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1023 | Straipsnio (HTML) peržiūros 120

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
224-226
PDF