T. 113 (2019): Teisė

T. 113 (2019)

Teisė
Publikuota 2020-01-23

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
1-7
PDF

Straipsniai

Aurelijus Gutauskas
Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas
Santraukos peržiūros 1708 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 746 | Straipsnio (HTML) peržiūros 147
Nika Bruskina
Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
Santraukos peržiūros 910 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292 | Straipsnio (HTML) peržiūros 148
Povilas Gruodis
Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams
Santraukos peržiūros 757 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Justyna Levon | Donatas Murauskas
Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Paulius Griciūnas
Prejudicinio sprendimo instrumentas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 912 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Remigijus Jokubauskas
Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese
Santraukos peržiūros 1071 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Vilius Kuzminskas
Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai
Santraukos peržiūros 732 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Edgaras Markevičius
E. Privatumo direktyvos įgyvendinimo problemos ir jų sprendimai e. Privatumo reglamento projekte
Santraukos peržiūros 1622 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307 | Straipsnio (HTML) peržiūros 91
Karolina Mickutė
Vartotojų elgesio ir produktų konkurencijos reikšmė produktų apmokestinimo akcizo mokesčiu atvejais
Santraukos peržiūros 822 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47

Teisės aktualijos

Nikita Lyutov
Neaiškus darbo santykių apibrėžimas Rusijoje: teismų praktika dėl bendrosios idėjos ir kai kurių netipinių darbo formų
Santraukos peržiūros 1073 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Aleksandra Klich
Neteisėtai gautų elektroninių įrodinėjimo priemonių naudojimo civiliniame procese leistinumas
Santraukos peržiūros 807 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Anna Shafalovich
Некоторые аспекты современного понимания свободы в праве
Santraukos peržiūros 975 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
224-226
PDF