PREZIDENTINĖ RETORIKA : DALIOS GRYBAUSKAITĖS IR BARACKO OBAMOS KALBŲ RAKTAŽODŽIŲ ANALIZĖ
Straipsniai
Viktorija Černiakova
Jonė Grigaliūnienė
Publikuota 2017-03-15
https://doi.org/10.15388/VertStud.2016.9.10434
PDF

Kaip cituoti

Černiakova V. ir Grigaliūnienė J. (2017) „PREZIDENTINĖ RETORIKA : DALIOS GRYBAUSKAITĖS IR BARACKO OBAMOS KALBŲ RAKTAŽODŽIŲ ANALIZĖ“, Vertimo studijos, 90, p. 75-95. doi: 10.15388/VertStud.2016.9.10434.

Santrauka

Prezidentų retorika tiriama jau ne vieną dešimtmetį ir pastaraisiais metais sulaukia didesnio kalbininkų, politologų ir kitų sričių mokslininkų dėmesio. Jie, remdamiesi lingvistiniu ir (arba) politologiniu požiūriais, atlieka politikų kalbų analizę, siekdami nustatyti kalbų raktažodžius, įvairių leksinių vienetų savybes bei ypatumus ir kt. Straipsnyje nagrinėjamos dviejų prezidentų – Dalios Grybauskaitės ir Baracko Obamos – inauguracinės kalbos ir metiniai pranešimai, daugiausia dėmesio skiriant prezidentų kalboms ir jų kalbų raktažodžiams, nustatytiems naudojantis programinių priemonių paketu WordSmith Tools. Remiantis nustatytais kalbų raktažodžiais ir palyginus prezidentų inauguracines kalbas ir metinius pranešimus, straipsnyje pristatomi dviejų prezidentų kalbų ir retorikos ypatumai. Siekiant šio tikslo buvo taikomi kalbų kiekybinės, kokybinės (kalbų turinio) ir lyginamosios analizės metodai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.