„Right“ vertimas į lietuvių kalbą: kultūrų skirtumai kalbiniu požiūriu
Straipsniai
EGLĖ Markuckaitė
Jonė Grigaliūnienė
Publikuota 2017-04-05
https://doi.org/10.15388/VertStud.2014.7.10532
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Markuckaitė E. ir Grigaliūnienė J. (2017) „,Right‘ vertimas į lietuvių kalbą: kultūrų skirtumai kalbiniu požiūriu“, Vertimo studijos, 70, p. 68-81. doi: 10.15388/VertStud.2014.7.10532.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje nagrinėjamas anglų kalbos raktinis žodis right, jo reikšmės ir vertimas į lietuvių kalbą. Anot A. Wierzbickos, esama tam tikrų kultūrinių konceptų, kaip antai right (ir wrong), kurie dėl savo specifikos yra skirtingai interpretuojami tos tautos kultūroje, kuriai jie priklauso, ir kitose kultūrose, kurioms šie konceptai svetimi. Siekiant išsiaiškinti, ar tikrai žodis right gali būti laikomas specifiniu, būdingu tik angliškai kultūrai žodžiu, buvo nagrinėjami angliškojo right vertimai į lietuvių kalbą, pateikiami Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro lygiagrečiajame anglų-lietuvių kalbų tekstyne, ir patyrinėti, ką šis žodis reiškia ir kokių prasmių gali turėti skirtinguose kontekstuose. Buvo pastebėta, kad angliškas raktinis žodis right daugiausia vartojamas perteikti reikšmėms, susijusioms su mąstymu, protine veikla, dedukcija, socialiniu gyvenimu ir morale. Išsamesnė moralinių ir intelektinių žodžio right prasmių analizė parodė, kad right yra kultūros konceptas, veikiausiai neturintis vienareikšmių analogų lietuvių kalboje. Lietuvių kultūroje right prasmėms perteikti dažniausiai pasitelkiami kiti leksinės raiškos būdai. Paaiškėjo, kad žodis right turi savo specifiką: į lietuvių kalbą jis paprastai verčiamas pasitelkiant TIESOS, teisingumo, teisumo sąvoką arba grindžiamas gėrio (geras) ir blogio (blogas) dichotomija, o anglų kultūroje, kurioje ypač svarbios žinios, mąstymas, pagrįstumas tam tikrais turimais įrodymais ir logika, – priešingai – right susijęs ne tiek su TIESA, kiek su intelektu ir jo išdavomis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.