KOMPIUTERIŲ VIRUSOLOGIJOS TERMINŲ PARADIGMINIAI SEMANTINIAI SANTYKIAI IR ŠALTINIAI
Straipsniai
Nijolė Maskaliūnienė
Markas Paura
Publikuota 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2013.6.10550
PDF

Kaip cituoti

Maskaliūnienė N. ir Paura M. (2017) „KOMPIUTERIŲ VIRUSOLOGIJOS TERMINŲ PARADIGMINIAI SEMANTINIAI SANTYKIAI IR ŠALTINIAI“, Vertimo studijos, 60, p. 130-140. doi: 10.15388/VertStud.2013.6.10550.

Santrauka

Lietuviškosios terminografijos istorijoje kompiuterių virusologijos sąvoka ir jos semantinį lauką sudarantys terminai dar netapo tyrimų objektu, nėra ir šių terminų vartosenos tradicijos. Terminografiniuose šaltiniuose, dažniausiai žodynėliuose, virusai paprastai priskiriami kenkimo programoms (angl. malware). Šių terminų apibrėžčių analizė leidžia tiksliau nustatyti jų vietą sistemoje ir paradigminius semantinius santykius. Straipsnyje analizuojami terminai ir vartojama leksika, viena vertus, patvirtina daugelio šios srities terminų atsiradimą vidinio skolinimosi būdu ir sąsajas su tokiomis dalykinėmis sritimis kaip medicina, biologija, teisė, karyba, psichologija ir pan.; kita vertus, atskleidžia termino kompiuterių virusas metaforinę prigimtį – visas jo semantinis laukas personifikuojamas per kolokacijas su veiksmažodžiais ir būdvardžiais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.