Quantifying the Use of Stones in the Stone Age Fireplaces of Estonia

Kaarel Sikk

Santrauka


Akmenų naudojimo Estijos akmens amžiaus ugniavietėse nustatymas

Ugniavietės ir su jais susiję degę akmenys yra įprastos struktūros, randamos akmens amžiaus gyvenvietėse. Nors informacija apie šiuos objektus pateikiama archeologinėse ataskaitose ir publikacijose, iki šiol nebuvo specialaus jiems skirto tyrimo. Šio straipsnio tikslas yra užpildyti šią spragą ir patikrinti hipotezę, kad ugniaviečių struktūriniai bruožai atskleidžia informaciją apie pragyvenimo gyvenvietėse modelį.
Šioje studijoje remiamasi Estijos akmens amžiaus ugniaviečių duomenų baze, kuri sudaryta iš visų prieinamų kasinėtų objektų. Duomenų bazėje yra 167 ugniavietės ir kiekybiniai duomenys apie akmenis jose.
Duomenų analizė atskleidė, kad akmenų naudojimas ugniavietėse laikui bėgant smarkiai keitėsi. Daugumoje mezolito laikotarpio ugniaviečių akmenų yra, o neolito laikotarpio ugniavietėse akmenys tapo retenybe. Galima daryti išvadą, kad akmenų naudojimas ugniavietėse susijęs su gyvenviečių ekonomika ir pokyčiai laikui bėgant atspindi bendros gyvenimo strategijos pokyčius.


Raktiniai žodžiai


ugniavietė, kiekybinė analizė, pakartotinis duomenų naudojimas, mezolitas, neolitas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10680