A New Perspective on Neolithic Sites in the Dubičiai Microregion Using a GIS Spatial Analysis

Eglė Marcinkevičiūtė

Santrauka


Naujas požiūris į Dubičių mikroregiono neolitines gyvenvietes taikant GIS erdvinę analizę

Straipsnyje analizuojamas akmens amžiaus gyvenviečių gausa ir įvairove išsiskiriantis Dubičių mikroregionas, pristatomos GIS erdvinės analizės teikiamos galimybės rekonstruoti šio mikroregiono neolito laikotarpio kraštovaizdį, ištirti sąlygas, nulėmusias akmens amžiaus gyvenviečių vietos pasirinkimą, ir nustatyti vietas, kuriose didžiausia tikimybė aptikti naujų, dar nežinomų neolitinių gyvenviečių.


Raktiniai žodžiai


Dubičių mikroregionas, neolitinės gyvenvietės, GIS erdvinė analizė, paleokraštovaizdis, aplinkos veiksniai, prognozinis modeliavimas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10682