Influences of the Corded Ware Culture in the Belarusian Lakeland (on the Ground of the Kryvina Peat-Bog Microregion)

Маxim Charniauski

Santrauka


Virvelinės keramikos kultūros įtakos Baltarusijos ežeringajame krašte (remiantis Kryvinos durpyno mikroregiono medžiaga

Straipsnyje analizuojama Baltarusijos ežeringojo krašto neolito gyvenviečių kultūrinė raida IV–III tūkstm. pr. Kr., daugiausia remiantis Kryvinos durpyno gyvenviečių archeologiniais tyrimais. Nors viena po kitos ėjusių giminingų Usviatų ir Šiaurės Baltarusijos kultūrų kompleksai analizuojamose gyvenvietėse yra gana panašūs, pastarojoje matyti ir didelė virvelinės keramikos tradicijų įtaka, pasiekusi šį regioną iš vakarų ir pietų. Remiantis gautomis radioaktyviosios anglies datomis, šis kultūrinis pasikeitimas įvyko ir virvelinės keramikos
tradicijų įtaka regione pradėjo reikštis III tūkstm. pr. Kr. antrojo ketvirčio antrojoje pusėje.


Raktiniai žodžiai


Baltarusijos ežeringasis kraštas, Usviatų kultūra, Šiaurės Baltarusijos kultūra, virvelinės keramikos kultūros, kultūrinė transformacija, keramika, neolitas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10684