GARSINĖS KNYGOS KOMPAKTINĖSE PLOKŠTELĖSE LIETUVOJE

ARŪNAS GUDINAVIČIUS, LAIMA NAKTINYTĖ

Santrauka


Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: arunas.gudinavicius@gmail.com; laima_naktinyte@yahoo.com


Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos leidėjų 2000–2009 metais išleistos garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse. Apibrėžiama garsinės knygos sąvoka, klasifikavimo kriterijai. Tiriamas garsinių knygų leidybos mastas, išskirti tokių knygų raidos etapai, stambiausi leidėjai. Remiantis apibrėžtais klasifikacijos kriterijais analizuojamas Lietuvoje išleistų garsinių knygų kompaktinėse plokštelėse repertuaras. Konstatuojama dabartinė garsinių knygų leidybos situacija, prognozuojamos ateities perspektyvos.


Raktiniai žodžiai


garsinė knyga, kompaktinė plokštelė, leidyba, repertuaras, LIBIS suvestinis katalogas, internetinis knygynas

Pilnas tekstas:

153-171.pdf