Leidyba COVID-19 pandemijos metu mažose knygų rinkose: tarpinė ataskaita
Straipsniai
Miha Kovač
University of Ljubljana, Slovenia
Arūnas Gudinavičius
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-2643-5171
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.58
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

leidyba
mažos knygų rinkos
COVID-19
pandemija

Kaip cituoti

Kovač M. ir Gudinavičius A. (2020) „Leidyba COVID-19 pandemijos metu mažose knygų rinkose: tarpinė ataskaita“, Knygotyra, 750, p. 17-37. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.74.58.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas tyrimas remiasi 2020 m. gegužės ir rugpjūčio mėnesiais atlikta Slovakijos, Islandijos, Lietuvos ir Slovėnijos leidė­jų apklausa. Straipsnyje aptariama, kaip skirtingi leidėjai reagavo į COVID-19 krizę savo šalyse, koks pastebėtas krizės poveikis knygų pardavimams ir kaip leidėjai prisitaikė prie pasikeitusių aplinkybių leisdami naujas knygas. Straipsnyje taip pat tiriamas pasikeitęs požiūris į elektronines knygas ir kitus skaitmeninius knygų formatus, kurių po­puliarumas karantino sąlygomis išaugo. Tyrimas parodė, kad COVID-19 ribojimai neigiamai paveikė spausdintų knygų pardavimus visose ketu­riose nagrinėtose knygų rinkose. Taip pat nustatyta, kad tuo pačiu metu elektroninių ir audioknygų pardavimai nežymiai padidėjo. Skaitmeninių knygų pardavimų nežymus padidėjimas reikšmingai neprisidėjo prie bendrų leidybos industrijų pelno rezultatų dėl savo smulkios dalies visose keturių šalių knygų rinkose.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.