Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių analizė techniniu požiūriu
Dokumentinio paveldo teorijos ir istorijos klausimai
Arūnas Gudinavičius
Vilniaus universitetas
http://orcid.org/0000-0002-2643-5171
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1510
PDF

Reikšminiai žodžiai

skaitmeninis archyvas
rinkinys
rankraštinis paveldas
kokybės kriterijai

Kaip cituoti

GudinavičiusA. (2011) „Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių analizė techniniu požiūriu“, Knygotyra, 560, p. 85-111. doi: 10.15388/kn.v56i0.1510.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: arunas.gudinavicius@gmail.com


Straipsnyje identifikuojami jau įgyvendinti ir prieinami internete skaitmeninti rankraštinio paveldo rinkiniai (svetainės). Tiriama, kaip jie atitinka geros praktikos standartus ir tarptautines rekomendacijas. Analizuojant remiamasi MINERVA kultūros paveldo svetainių kokybės principais. Daroma išvada, kad lietuviškų svetainių silpnybė yra tęstinumas ir priežiūra, o stiprybė – technologinė atlikimo kokybė. Konstatuojama esama situacija, pateikiamos rekomendacijos ateities projektams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.