Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys
Straipsniai
Birutė Gudonytė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Kristina Rudžionienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-04-10
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15.4
PDF

Reikšminiai žodžiai

tikroji vertė
vertinimas
ryšys
finansų krizė

Kaip cituoti

Gudonytė B. ir Rudžionienė K. (2014) „Tikrosios vertės vertinimo finansinėse ataskaitose ir finansų krizės ryšys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15), p. 43-51. doi: 10.15388/batp.2014.15.4.

Santrauka

Šiame straipsnyje, aptarus tikrosios vertės koncepciją, išanalizuotos tikrosios vertės taikymo tendencijos Lietuvos listinguojamų įmonių finansinėse ataskaitose ir vertinamas galimas tikrosios vertės ir finansų krizės ryšys. Išanalizavus 2006–2012 m. Lietuvos listinguojamų įmonių tikrosios vertės atskleidimo tendencijas, galima teigti, kad įmonės daugiau atskleidžia turto tikrąsias vertes, nei įsipareigojimų. Be to, tikrosios vertės pasikeitimus lemia ne ekonominės situacijos atspindėjimas apskaitoje, o įmonės viduje vykstantys procesai (turto ar įsipareigojimų pirkimo ir pardavimo, tikrosios vertės atskleidimo politikos pasikeitimo). Atlikta koreliacinė analizė nepatvirtino ryšio buvimo tarp tikrosios vertės taikymo apskaitoje ir finansų krizės Lietuvoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.