Įmonių bankroto ir jo proceso tyrimas
Straipsniai
Lukas Giriūnas
Mykolo Romerio Universitetas, Lietuva
Aivaras Kazlauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2013-12-18
https://doi.org/10.15388/batp.2013.13464
PDF

Reikšminiai žodžiai

įmonių bankrotas
bankroto procesas
bankroto byla

Kaip cituoti

Giriūnas L. ir Kazlauskas A. (2013) „Įmonių bankroto ir jo proceso tyrimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(14), p. 60-71. doi: 10.15388/batp.2013.13464.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas įmonių bankrotas ir jo procesas. Pastaraisiais metais Lietuvoje susiduriama su bankroto proceso baigimo problema – pradėtų bankroto procesų užbaigiama vos trečdalis. Tokie atliktos statistinių duomenų analizės rezultatai leidžia teigti, kad įmonių bankroto procesas reikalauja naujų tyrimų. Nustatytos esminės tobulintinos bankroto proceso sritys, numatytos ir naujos jo vertinimo kryptys. Atliktas empirinis tyrimas siekiant išsiaiškinti bankroto proceso eigą bei jo tobulintinas sritis Lietuvoje, tam tikslui pasitelkiant statistinių duomenų analizę ir įmonių bankroto teorinę apžvalgą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.