Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas
Straipsniai
Lukas Giriūnas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Jonas Mackevičius
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

vidaus kontrolės sistema
kontrolės elementai
grafinis vaizdavimas

Kaip cituoti

Giriūnas L. ir Mackevičius J. (2014) „Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 62-72. doi: 10.15388/batp.2014.15A.5.

Santrauka

Egzistuojant sąlyginai didelei verslo konkurencijai šalies rinkoje, kuomet daugelis įmonių akcentuoja vidaus kontrolės svarbą, vis aktualesne problematika tampa aiškaus ir paprasto vidaus kontrolės modelio poreikis. Vidaus kontrolės sistema straipsnyje pateikiama kaip visuma koordinuotų būdų ir priemonių, naudojamų įmonės numatytiems tikslams pasiekti, todėl tyrimui iškelta vidaus kontrolės sistemos elementų skaičiaus ir jų grafinio vaizdavimo problema. Reikia pažymėti, kad remiantis pateikiamais įvairių autorių ir profesinių organizacijų sukurtais vidaus kontrolės sistemų paveikslais, rodančiais didelę jų įvairovę, sudarytas rekomenduojamas originalus vidaus kontrolės modelis oktagramos pavidalu, kurį sudaro septyni elementai: išorės aplinka, informacijos sistema, kontrolės veiksmai, vidaus aplinka, kontrolės procedūrų stebėsena, koordinavimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.