Manipuliacijų apskaitos informacija prielaidos, rūšys ir taikymo būdai
Straipsniai
Diana Bachtijeva
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-3025-9841
Publikuota 2021-05-06
https://doi.org/10.15388/batp.2021.33
HTML

Reikšminiai žodžiai

pelno valdymas
kūrybinė apskaita

Kaip cituoti

Bachtijeva D. (2021) „Manipuliacijų apskaitos informacija prielaidos, rūšys ir taikymo būdai“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (23), p. 5. doi: 10.15388/batp.2021.33.

Santrauka

Siekiant paaiškinti apskaitos metodų pasirinkimų priežastis, straipsnyje nagrinėjamos pozityviosios apskaitos teorijos oportunistiniu požiūriu pagrįstos vadovų premijavimo, finansinio sverto ir politinių išlaidų hipotezės. Šių hipotezių pagrindu atliekami moksliniai tyrimai atskleidė pagrindines finansinės informacijos manipuliacijų rūšis – pelno valdymą ir kūrybinę apskaitą. Straipsnyje, atlikus mokslinių šaltinių analizę, pateikiami įvairių autorių pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos apibrėžimai, išskiriamos pelno valdymo rūšys – kaupimu pagrįstas pelno valdymas ir tikrojo pelno valdymas. Išanalizavus literatūroje nurodomus manipuliacijų būdus, pateikiamas išsamus pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos būdų sąrašas, kurie susisteminti ir suklasifikuoti pagal jų atitikimą apskaitos standartams, pelno valdymo rūšis ir apskaitos sritis, kurioms jie daro įtaką. Pateikiamas būdų sąrašas ir suklasifikavimas yra naudingas moksline prasme, atliekant tolimesnius šio fenomeno tyrimus.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.