Šilumos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra: procesas ir rezultatai
Straipsniai
Deimantė Morkūnaitė
Vilniaus universitetas
Daiva Raziūnienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-07-27
https://doi.org/10.15388/batp.2021.34
HTML

Reikšminiai žodžiai

reguliuojama veikla
ataskaitų patikra
reguliuojamos veiklos ataskaitų auditas
faktinių pastebėjimų ataskaita
šilumos sektorius

Kaip cituoti

Morkūnaitė D. ir Raziūnienė D. (2021) „Šilumos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra: procesas ir rezultatai“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (23), p. 6. doi: 10.15388/batp.2021.34.

Santrauka

 Šilumos ūkio veiklos ataskaitos yra vienas svarbiausių kainodaros duomenų šaltinių, o tikslus ir pagrįstas kainos apskaičiavimas yra esminis viešojo intereso objektas. Siekiant reguliuojamos veiklos įmonių sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų principų informatyvumo ir skaidrinimo – reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra yra ypač svarbi. Straipsnio tikslas – nustatyti tobulintinas reguliuojamos veiklos ataskaitų sritis, remiantis faktinių pastebėjimų ataskaitose auditorių fiksuotais neatitikimais šilumos sektoriui taikomoms nuostatoms. Naudojantis dokumentų analizės metodu, ištirtos 52 Lietuvos šilumos sektoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitos ir nustatyta, kad dažniausiai neatitikimai užfiksuoti reguliuojamos veiklos ataskaitų ilgalaikio turto srityje. Neatitikimai buvo analizuojami pasitelkiant konkrečius vertinimo kriterijus, leidžiančius nustatyti tobulintinas sritis. Tinkamos metodologijos sukūrimas ir efektyvus proceso funkcionavimas turėtų padėti išvengti klaidų, vertinant ilgalaikio turto kaip esminio veiksnio, lemiančio šilumos kainą, nustatymo tikslumą, teisingą pripažinimą, atskleidimą ir vertinimą.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.