Finansinio audito įrodymai
Straipsniai
Daiva Raziūnienė
Vilnius University, Lithuania
Uršula Adaškevič
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2020-03-19
https://doi.org/10.15388/batp.2019.15
HTML

Reikšminiai žodžiai

finansinis auditas
audito įrodymai
pakankamumas
patikimumas
tinkamumas

Kaip cituoti

Raziūnienė D. ir Adaškevič U. (2020) „Finansinio audito įrodymai“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (20), p. 7. doi: 10.15388/batp.2019.15.

Santrauka

Įrodymas – tai argumentas, kuriuo pagrindžiamas subjektyvios nuomonės ar tvirtinimo teisingumas ar klaidingumas. Finansinių ataskaitų audito srityje įrodymai turi ypatingą reikšmę, kadangi jie ne tik tiesiogiai lemia audito proceso eigą, bet ir nulemia galutinį audito sprendimą dėl finansinių ataskaitų teisingumo – auditoriaus išvadą. Tyrimo tikslas – nustatyti audito įrodymų vertinimo aspektus ir apibrėžti finansinių audito įrodymų sampratą. Straipsnyje taikyti tyrimo metodai – Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, finansinį auditą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų interpretavimas, kritinis vertinimas ir sisteminimas. Remiantis išvardintais metodais, nagrinėjama finansinio audito įrodymų samprata, savybės, patikimumo vertinimo kriterijai. Atskleidžiamo esminių audito įrodymų savybės.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.