Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė
Straipsniai
Daiva Raziūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Gintarė Juškaitė
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-2474-8043
Publikuota 2020-04-29
https://doi.org/10.15388/batp.2020.18
HTML

Reikšminiai žodžiai

klaidos
apgaulės
apskaita
teismo ekspertizė

Kaip cituoti

RaziūnienėD. ir JuškaitėG. (2020) „Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 210, p. 3. doi: 10.15388/batp.2020.18.

Santrauka

Klaidas nuo apgaulių galima atskirti tik atmetimo būdu, kai naudojama apgaulių aptikimo metodika, tikrinant rastą netikslumą. Straipsnyje aptariamos trys metodikos: apgaulės trikampis, santykinių rodiklių analizė ir teismo ekspertizė. Apgaulės trikampis ir santykinių rodiklių analizė padeda identifikuoti apgaules lengviau nei teismo ekspertizė, tačiau šiems metodams reikalingi papildomi įrodymai, kad būtų galima patvirtinti apgaulę. Naudojant teismo ekspertizę naudojamas dokumentų patikrinimas, todėl šiam metodui nereikalingi papildomi įrodymai, teismo ekspertas pagal savo kompetenciją daro sprendimą dėl klaidos ir apgaulės. Straipsnio tikslas - atlikti atvejo analizę, kuria siekiama išnagrinėjus dokumentų klastojimo atvejį, nustatyti klaidų ir apgaulių tyrimo eigą ir taikomus neleistinus veiksmus. Atvejo analizėje, naudojant dokumentų tikrinimą, palyginimą, darbuotojų apklausas buvo nustatyta apgaulė įmonės apskaitoje. Tyrimui atlikti taikyti tokie tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir sintezė, interpretavimas, dedukcija, sisteminimas, apibendrinimas, atvejo analizė.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.