Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.)
Straipsniai
Daiva Tamulevičienė
Vilnius University, Lithuania
Jonas Mackevičius
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-11-26
https://doi.org/10.15388/batp.2019.10
HTML

Reikšminiai žodžiai

produkcijos savikaina
produkcijos savikainos kalkuliavimas
savikainos kalkuliavimo raidos etapai

Kaip cituoti

Tamulevičienė D. ir Mackevičius J. (2019) „Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.)“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (20), p. 2. doi: 10.15388/batp.2019.10.

Santrauka

Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir įvertinti veiklos rezultatus, prognozuoti produktų kainas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus. Straipsnyje nagrinėjama produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje 1918–2019 metais. Išskirti šie produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos etapai: 1) tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais (1918–1944), 2) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990) ir 3) atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2019). Kiekviename raidos etape ištirtos normatyvinių dokumentų, susijusių su produkcijos savikainos kalkuliavimu, svarbiausios nuostatos, įvertintos įvairių lietuvių autorių nuomonės, teiginiai ir pasiūlymai produkcijos savikainos kalkuliavimui tobulinti.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>