Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos V–VI klasėse kaita interpretacinės pedagogikos aspektu
Straipsniai
Nijolė Cibulskaitė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me04
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematikos mokymo(si) metodika
pagrindinė mokykla
V–VI klasių koncentras

Kaip cituoti

Cibulskaitė N. (2011) „Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos V–VI klasėse kaita interpretacinės pedagogikos aspektu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 72–77. doi: 10.15388/LMR.2011.me04.

Santrauka

2004–2010 metais tiriant matematikos mokymo(si) pagrindinėje mokykloje procesą buvo siekiama išryškinti mokytojų taikomos metodikos kaitos tendencijas. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad V–VI klasių koncentre mokytojai dažniausiai taiko tradicinius, labiau į mokytojo veiklą orientuotus mokymo metodus. Išryškėjo tendencijos dažniau organizuoti mokinių savikontrolę ir taikyti informacines komunikacines technologijas. Skiriant
reikiamą dėmesį interpretacinės pedagogikos nuostatoms ir matematikos mokymo humanizavimui, mokytojams galima rekomenduoti dažniau organizuoti mokinių darbą porose ir grupėse, sudaryti didesnes darbo variantų ir užduočių pasirinkimo galimybes, dažniau supažindinti mokinius su matematikos istorijos elementais ir rengti matematines ekskursijas.PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.