Matematikos studijų dalykų dermė ŠU ir ŠVK
Straipsniai
Roma Kačinskaitė
Šiaulių universitetas
Audronė Rimkevičienė
Šiaulių valstybinė kolegija
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me08
PDF

Reikšminiai žodžiai

modulis
studijų dalykas
studijų programa
studijų rezultatai
suderinamumas

Kaip cituoti

Kačinskaitė R. ir Rimkevičienė A. (2011) „Matematikos studijų dalykų dermė ŠU ir ŠVK“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 95–99. doi: 10.15388/LMR.2011.me08.

Santrauka

Straipsnis yra skirtas matematikos studijų dalykų suderinamumo fizinių mokslų studijų srities studijų programose „Verslo informatika“ ir „Informatika“, atitinkamai vykdomų Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Šiaulių universitete, analizei. Taip pat yra apžvelgiami pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys studijų rezultatų įskaitymo tvarką aukštosiose mokyklose.

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.