Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai
Straipsniai
Algimantas Bikelis
Vytauto Didžiojo Universitetas
Kazimieras Padvelskis
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Pranas Vaitkus
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.tt03
PDF

Reikšminiai žodžiai

Edžvorto skleidiniai
Esseeno skleidiniai
kvazigardeliniai atsitiktiniai dydžiai

Kaip cituoti

Bikelis A., Padvelskis K. ir Vaitkus P. (2011) „Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 359-364. doi: 10.15388/LMR.2011.tt03.

Santrauka

Tikimybinių skirstinių formalūs asimptotiniai skleidiniai yra pateikti P. L. Čebyševo 1890 m. [3] ir F. Edžvorto 1905 m. [5]. Tik 1928 metais G. Krameris paskelbė fundamentalų darbą [4] apie formalių asimptotinių skleidinių pagrįstumą. 1945 metais C.-G. Esseenas [6] parodė, kad gardeliniams atsitiktiniams dydžiams yra kiti asimptotiniai skleidiniai. Daugiamačių tikimybinių skirstinių asimptotinių skleidinių istoriją geriausiai apibendrina R. Bhattacharya ir R. Ranga Rao monografija [2]. Matematinėje statistikoje lygiagrečiai su Edžvorto skleidiniais yra naudojami Kornišo-Fišerio [7] asimptotiniai skleidiniai (transformacijos). Mes savo darbe konstruojame asimptotinius skleidinius atsižvelgdami į normuotos sumos patekimą į Borelio aibę arba tolstantį elipsoidą. Kvazigardeliniams atsitiktiniams vektoriams asimptotiniai skleidiniai yra sudėtingesni kaip C.-G. Esseeno skleidiniai.

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai