Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika
Straipsniai
Donatas Švitra
Klaipėdos universitetas
Giedrius Žemaitis
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.23
PDF

Reikšminiai žodžiai

Drūkšiai lake mathematical modeling
(Ignalina NPP cooler) dynamics of the ichthyocenose
mathematical modeling of the ichthyocenose Drūkšių ežero matematinis modeliavimas
(Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika
ichtiocenozės matematinis modeliavimas

Kaip cituoti

Švitra, D. and Žemaitis, G. (trans.) (2012) “Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika”, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), pp. 124–129. doi:10.15388/LMR.B.2012.23.

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašyta Drūkšių ežere egzistuojanti ekosistema. Įvedus į bendrą ichtiocenozės matematinį modelį (1)–(2) šiluminius krūvius modeliuota Drūkšių ežere ichtiocenozės dinamika Rungės–Kuto IV metodu pasinaudojus imitacinio modeliavimo programa „ModelMaker“. Gauti modelio skaitiniai sprendiniai F1–F9 palyginti su žuvų monitoringo eksperimentiniais duomenimis. Ichtiocenozės dinamika modeliuota iki 2010 metų, o prognozuota iki 2020-ųjų.

PDF